Nina V. Nygren

Nina V. Nygren

Hankkeen johtaja, HT

Hankkeen johtaja Nina V. Nygren, HT (Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto) on jo pidempään tutkinut luontoarvojen kompensointia ja luonnonsuojelukonflikteja sekä toiminut sivutoimisena projektinjohtajana Tutkimusosuuskunta Tapauksessa jossa on osallistunut myös luontoarvojen kompensointiin käytännön hankkeissa. Nygren on erikoistunut vuorovaikutteiseen ja vaikuttavaan tutkimukseen sekä monitieteiseen yhteistyöhön.

Lucas Brunet

Lucas Brunet

Tutkija, M.Sc.

Lucas Brunet, M.Sc. toimii hankkeessa tutkijana. Hän väitteli maalikuussa 2018 Ranskassa (Irstea, Grenoble), väitöskirjan otsikko on “The affective life of Ecosystem Services. Research, science communication, and nature conservation.” Pelihanke on Brunetin post doc-hanke ja hän tulee Tampereelle syksyllä 2018.

Ville Kankainen

Ville Kankainen

Ville Kankainen, FM, tutkija (Tampereen yliopisto) toimii hankkeessa pelisuunnittelun ja lautapelikulttuurin asiantuntijana. Hän valmistelee digitaalisuuden vaikutuksia lautapelaamiseen käsittelevää väitöskirjaansa Tampereen yliopiston pelitutkimusryhmässä, ja on aiemmin työskennellyt pelisuunnittelijana opetuspelien ja lautapelien parissa. Kankaisen tutkimusintressit liittyvät perinteisten pelikulttuurien muutoksiin, hybridisoitumiseen ja pelisuunnitteluun.

Julia Prusi

Julia Prusi

Kuvittaja, KTM, YTK

Julia Prusi, KTM, YTK, toimii hankkeessa kuvittajana ja graafisena suunnittelijana. Prusi on luontoaiheisiin erikoistunut kuvittaja-graafikko. Prusin kuvittaminen kattaa laajan kirjon luontojulisteista kirja- ja lehtikuvitusten kautta anatomiaoppaisiin ja muotokuviin.

Karoliina Lummaa

Karoliina Lummaa

FT, dosentti

Karoliina Lummaa, FT, dosentti, (Turun yliopisto / BIOS-tutkimusyksikkö) toimii hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Lummaa työskentelee humanistisen ympäristötutkimuksen asiantuntijana ja tutkijana posthumanistisen ja uusmaterialistisen taiteentutkimuksen alaan kuuluvassa Sotkuiset maailmat -hankkeessa (Turun yliopisto, johtaja Lea Rojola) sekä monitieteisessä BIOS-tutkimusyksikössä, joka tutkii ympäristöongelmien ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan.

Jarmo Saarikivi

Jarmo Saarikivi

FT, ekologi

 Jarmo Saarikivi (FT, ekologi, Helsingin yliopisto) toimii hankkeessa ekologian asiantuntijana. Saarikivi työskentelee tutkijana ja kaupunkiekologian opettajana Helsingin yliopistolla. Jarmo Saarikivi viimeisteli Helsingin yliopistossa väitöskirjansa Etelä-Suomen golfkenttien luonnon monimuotoisuudesta keväällä 2016 ja on ollut mukana käytännön ekologisen kompensoinnin projekteissa mm. Tutkimusosuuskunta Tapauksen kautta.

Toni Lahtinen

Toni Lahtinen

FT, dosentti

Toni Lahtinen, FT, dosentti (Tampereen yliopisto) toimii hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Lahtinen on tutkijatohtori jonka ekokriittinen väitöskirja “Maan höyryävässä sylissä Luonto, ihminen ja yhteiskunta Timo K. Mukan tuotannossa” (2013) käsitteli Lapin erämaan kuvauksia sekä 1960-luvun kulttuuri- ja taidekeskustelua pohjoisesta näkökulmasta. Suomen Akatemian rahoittamassa post doc -tutkimushankkeessa “Ympäristöriskit, dystopiat ja myytit nykykirjallisuudessa” Lahtinen tarkastelee, kuinka ympäristöriskeistä, terrorismista ja ekokatastrofeista on tullut keskeinen teema kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa.

Heta Heiskanen

Heta Heiskanen

Tutkija, HTM, VTM

Heta Heiskanen, HTM, VTM, (Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto) toimii hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Heiskanen viimeistelee väitöskirjaansa, jossa unelmoidaan, millaisia ympäristöoikeuskanteita tulevaisuudessa voisi olla. Heiskanen on erikoistunut perustuslain ympäristöä koskevaan pykälään, joka turvaa yksilöiden ja järjestöjen tiedonsaanti-, osallistumis- ja  muutoksenhakuoikeudet. Heiskanen on tutkinut myös saamelaisten ympäristöpäätöksentekoa koskevia haasteita Käsivarressa vuosina 2015-2017 Koneen säätiön ja Nesslingin säätiön rahoittamissa hankkeissa. Lisäksi Heiskanen on kehittänyt aktiivisesti verkko-opetusta ja käyttänyt kontaktiopetuksessa menetelminä roolipelejä. Heiskanen aloitti Suomen Akatemian (STN) rahoittamassa ALLYouth– hankkeessa vuoden 2018 alussa.

Taru Peltola

Taru Peltola

HT, dosentti, erikoistutkija

Taru Peltola, HT, dosentti, erikoistutkija (Suomen ympäristökeskus SYKE), toimii hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Peltola on tutkinut luonnonsuojelupolitiikan toteuttamista ja tietokäytäntöjä, ekosysteemipalvelu -käsitteen jalkautumista ekologiaan ja luonnonsuojelupolitiikkaan, sekä kansalaistieteen yhteiskuntaa muuttavaa potentiaalia. Hän tutkii tällä hetkellä yhteistoiminnallista hallintaa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa CORE-hankkeessa (www.collaboration.fi).