Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta

Tutkimushanke yksilön mukautumiskyvyn rakennnuspalikoista suomalaisessa yhteiskunnassa

Hankkeen tavoite pähkinänkuoressa

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun sekä Ulkopoliittisen instituutin yhteistyössä toteuttama KOREHA-hanke tarkastelee yksilön mukautumiskyvyn, resilienssin, rakentumista osana suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittama hanke selvittää, miten yksilöiden kriisinkestokykyä voidaan yhteiskunnallisin keinoin parantaa ja arvioida sekä minälaista osaamista ja valmiuksia turvallisuusympäristön muutos vaatii yksilöiden resilienssin näkökulmasta eri väestöryhmät huomioiden.

(lisää…)

ajankohtaista

Tieto käyttöön – ensimmäinen ohjausryhmätapaaminen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) rahoitettujen hankkeiden keskeisenä tehtävänä on tuottaa tietoa yhteiskunnan eri tasojen ja toimijoiden päätöksenteon, tietojohtamisen sekä käytäntöjen kehittämisen tueksi. Tieteellisen tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen päätöksenteon …

KOREHA-hankkeen verkkosivut avattu

Hankkeen verkkosivut ovat nyt avattu. Sivuilta löytyy hankkeen yleiset tiedot, kuten sen tavoitteiden ja tutkimusryhmän jäsenten esittelyt sekä yhteistiedot. Hankkeen edetessä sivuille kerätään myös sen tutkimustuloksia esittelevät tuotokset. Myös ajankohtaisista …