Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta

Tutkimushanke yksilön mukautumiskyvyn rakennnuspalikoista suomalaisessa yhteiskunnassa

Hankkeen tavoite pähkinänkuoressa

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun sekä Ulkopoliittisen instituutin yhteistyössä toteuttama KOREHA-hanke tarkastelee yksilön mukautumiskyvyn, resilienssin, rakentumista osana suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittama hanke selvittää, miten yksilöiden kriisinkestokykyä voidaan yhteiskunnallisin keinoin parantaa ja arvioida sekä minälaista osaamista ja valmiuksia turvallisuusympäristön muutos vaatii yksilöiden resilienssin näkökulmasta eri väestöryhmät huomioiden.

(lisää…)

ajankohtaista

Resilienssiä muutoksen ja stressin keskelle

Tulevaisuuden menestyjät ymmärtävät oman tilansa suhteessa ympäristöönsä ja kehittävät jatkuvasti taitojaan sopeutua muutokseen. Muutos ilman hallinnan tunnetta merkitsee uhkaa ja uhka synnyttää stressiä. Meillä on vasta kalpea aavistus siitä, miten …

Resilienssi antroposeenin aikakaudella

Tutkimusyhteisössä on tapana puhua resilienss(e)istä pikemminkin monikossa kuin yksikössä. Yksilön kriisiaikaiseen sietokykyyn sekä sopeutumista ja palautumista edistäviin valmiuksiin viittaava resilienssi voi tietysti tarkoittaa useita asioita riippuen esimerkiksi siitä, viitataanko ominaisuudella …