Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta

Tutkimushanke yksilön mukautumiskyvyn rakennnuspalikoista suomalaisessa yhteiskunnassa

Hankkeen tavoite pähkinänkuoressa

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun sekä Ulkopoliittisen instituutin yhteistyössä toteuttama KOREHA-hanke tarkastelee yksilön mukautumiskyvyn, resilienssin, rakentumista osana suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittama hanke selvittää, miten yksilöiden kriisinkestokykyä voidaan yhteiskunnallisin keinoin parantaa ja arvioida sekä minälaista osaamista ja valmiuksia turvallisuusympäristön muutos vaatii yksilöiden resilienssin näkökulmasta eri väestöryhmät huomioiden.

(lisää…)

ajankohtaista

Hybridihäirintä, kiilastrategiat ja liberaalien demokratioiden resilienssi

Koreha-hankkeessa yksilön resilienssiä sekä siihen vaikuttavia ympäristötekijöitä hahmotetaan neljällä toisiinsa kytkeytyvällä yhteiskunnallisella “kehällä”: yksilön psykologia sosio-ekonomiset valmiudet; yksilön välitön lähiyhteisö; valtionhallinnon varautuminen ja instituutiot; valtion kansainvälinen kytkeytyneisyys ja globaalit prosessit. …

Resilienssiä muutoksen ja stressin keskelle

Tulevaisuuden menestyjät ymmärtävät oman tilansa suhteessa ympäristöönsä ja kehittävät jatkuvasti taitojaan sopeutua muutokseen. Muutos ilman hallinnan tunnetta merkitsee uhkaa ja uhka synnyttää stressiä. Meillä on vasta kalpea aavistus siitä, miten …