Yhteiskunnan ja poliisin resilienssi

Kirjoittaja: Sirpa Virta Kirjoitus perustuu löyhästi poliisin strategiapäivillä Espoossa 21.3.2018 pitämääni esitykseen Yhteiskunnan, organisaation ja yksilön resilienssi, jossa tarkastelin ajankohtaisia poliisihallinnon ja –toiminnan kysymyksiä ja keskustelua resilienssinäkökulmista. Pohdinnan yhtenä lähtökohtana …

Hybridihäirintä, kiilastrategiat ja liberaalien demokratioiden resilienssi

Koreha-hankkeessa yksilön resilienssiä sekä siihen vaikuttavia ympäristötekijöitä hahmotetaan neljällä toisiinsa kytkeytyvällä yhteiskunnallisella “kehällä”: yksilön psykologia sosio-ekonomiset valmiudet; yksilön välitön lähiyhteisö; valtionhallinnon varautuminen ja instituutiot; valtion kansainvälinen kytkeytyneisyys ja globaalit prosessit. …

Resilienssiä muutoksen ja stressin keskelle

Tulevaisuuden menestyjät ymmärtävät oman tilansa suhteessa ympäristöönsä ja kehittävät jatkuvasti taitojaan sopeutua muutokseen. Muutos ilman hallinnan tunnetta merkitsee uhkaa ja uhka synnyttää stressiä. Meillä on vasta kalpea aavistus siitä, miten …

Resilienssi antroposeenin aikakaudella

Tutkimusyhteisössä on tapana puhua resilienss(e)istä pikemminkin monikossa kuin yksikössä. Yksilön kriisiaikaiseen sietokykyyn sekä sopeutumista ja palautumista edistäviin valmiuksiin viittaava resilienssi voi tietysti tarkoittaa useita asioita riippuen esimerkiksi siitä, viitataanko ominaisuudella …

Tieto käyttöön – ensimmäinen ohjausryhmätapaaminen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) rahoitettujen hankkeiden keskeisenä tehtävänä on tuottaa tietoa yhteiskunnan eri tasojen ja toimijoiden päätöksenteon, tietojohtamisen sekä käytäntöjen kehittämisen tueksi. Tieteellisen tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen päätöksenteon …

KOREHA-hankkeen verkkosivut avattu

Hankkeen verkkosivut ovat nyt avattu. Sivuilta löytyy hankkeen yleiset tiedot, kuten sen tavoitteiden ja tutkimusryhmän jäsenten esittelyt sekä yhteistiedot. Hankkeen edetessä sivuille kerätään myös sen tutkimustuloksia esittelevät tuotokset. Myös ajankohtaisista …