Tutkimushankkeen julkaisut

Hyvönen A-E. & Juntunen T. (2018) Resilienssi avaimena laaja-alaiseen kokonaisturvallisuuteen: haasteita ja mahdollisuuksia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 25/2018. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Tutkimusryhmän jäsenten hankkeen teemaan liittyviä aikaisempia julkaisuja (uusimmasta vanhimpaan)

Aaltola M. & Juntunen T. (2018) “Nordic Model Meets Resilience – Finnish Strategy for Societal Security”, teoksessa Aaltola Mika et al. (toim.) Societal Security in the Baltic Sea Region. Rïga: Latvian Institute for Foreign Affairs, 26-42.

Mikkola H., Aaltola M., Wigell, M., Juntunen, T. & Vihma A. (2018) Hybridivaikuttaminen ja demokratian resilienssi. Ulkoisen häirinnän mahdollisuudet ja torjuntakyky liberaaleissa demokratioissa. FIIA Report 55, Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki.

Gustafsberg H. (2018) “Do people get shot because some cops panic?” Enhancement of individual resilience through a police resilience and efficiency training program. Academic dissertation. University of Tampere, Faculty of Management.

Aaltola M., Mikkola H., Fjäder C., Innola E. & Käpylä J. (2016) Huoltovarmuus muutoksessa: Kansallisen varautumisen haasteet kansainvälisessä toimintaympäristössä. FIIA Report 49, Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki.

Hyvönen A-E. & Juntunen T. (2016) “Sopeutuva yhteiskunta ja resilienssi: turvallisuuspoliittinen analyysi”, Politiikka 58(3), 206–223.

Virta S. &Branders M. (2016) “Legitimate security? Understanding the contingencies of security and deliberation”, British Journal of Criminology 56(6), 1146–1164.

Rinne J. & Rättilä T. (2016) Paikalliset asukasaktiivit turvallisuuden tuottajina. Oikeusministeriön Rikoksentorjuntaneuvoston julkaisuja.

Andersen J. P. & Gustafsberg H. (2016) “A training method to improve police use of force decision making: A randomized controlled trial”, Journal of Police Emergency Response (April-June), 1–13.

Juntunen T. & Hyvönen A-E. (2014) “Resilience, security and the politics of processes”, Resilience: International Policies, Practices and Discourses 2(3), 195–209.

Juntunen T. (2014) Kohti varautumisen ja selviytymisen kulttuuria? Kriittisiä näkökulmia resilienssiin. SPEK puheenvuoroja 2. Tampere, Suomen pelastusalan keskusjärjestö.

Aaltola M., Käpylä J., Mikkola H. & Behr T. (2014) Towards the Geopolitics of Flows: Implications for Finland. FIIA Report 40, Ulkopoliittinen instituutti.

Virta S. (2013) “Governing Urban Security in Finland. Towards a European Model”, European Journal of Criminology 10(3), 341-353.

Virta S. (2012) “Turvallisuuden tutkimus. Tieteenalat ja monitieteisyyden lähtökohtia”, Tiede ja ase 69 (2011), 112–126.

Nyman M. (2009) “Ajatuksia hyvinvointimallin tabuista, mallin muutospaineista ja mielenterveystyön pohjan vahvistamisesta kansalaisyhteiskunnassa”, teoksessa Tulevaisuusvaliokunta (toim.) Hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteet. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2009.