Tutkimusryhmän jäsenet

Hankkeen vastuullinen johtaja professori Sirpa Virta (YTT, turvallisuushallinnon professori, Tampereen yliopisto ja viranomaisyhteistyön dosentti, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, MPKK) on julkaissut laajalti kriminologian sekä turvallisuustutkimuksen alan kansainvälisissä ja kansallisissa julkaisuissa, keskittyen erityisesti sisäisen turvallisuuden, yhteiskuntarauhan sekä poliisitoiminnan erityiskysymysten tarkasteluun muun muassa sosiologisesta ja sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Julkaisuissaan Virta on käsitellyt myös monitieteisen turvallisuustutkimuksen käytännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Virralla on mittava kokemus monitieteisten tutkimushankkeiden johtotehtävistä ja hän on ollut jäsenenä useissa kansallisen ja kansainvälisen tason asiantuntijatyöryhmissä, mukaan lukien Sisäministeriö, Poliisihallitus, Puolustusministeriö ja Euroopan neuvosto.

Ari-Elmeri Hyvönen (YTT, Tampereen yliopisto) ja Tapio Juntunen (YTM, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto) ovat Suomessa turvallisuustutkimuksen alalla tehdyn resilienssitutkimuksen kärkinimiä. Juntusen vuonna 2014 julkaisema raportti Kohti varautumisen ja selviytymisen kulttuuria? (SPEK) lienee viitatuin suomenkielinen esitys resilienssin ja turvallisuuden käsitteiden välisistä yhteyksistä sekä ensimmäinen suomenkielinen esitys resilienssin soveltuvuudesta kokonaisturvallisuusajattelun yhteyteen.

Juha Käpylä ja Harri Mikkola (molemmat YTT, Ulkopoliittinen instituutti) ovat julkaisseet useita tutkimuksia Suomen huoltovarmuuspolitiikan sekä yhteiskunnan jatkuvuudenhallintaan liittyvään kriisinkestävyyteen vaikuttavista tekijöistä. He ovat viimeisen neljän vuoden aikana osallistuneet useisiin konkreettisia politiikkasuosituksia huoltovarmuuden ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi esittäneisiin tutkimushankkeisiin.

Tiina Rättilä (YTT, Tampereen yliopisto) on tutkinut 1990-luvulta saakka demokratiateoriaan, poliittiseen osallistumiseen ja kansalaisaktivismiin kytkeytyviä teemoja, keskittyen viimeksi erityisesti siihen, miten uudenlainen itseorganisoituva asukasaktivismi vaikuttaa turvallisuuden kokemuksiin paikallisissa yhteisöissä. Rättilä on julkaissut useita aiheeseen liittyviä selvityksiä ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

Harri Gustafsbergilla (HM, Tampereen yliopisto/Mentoritiimi Oy) on pitkä kokemus käytännön koulutus- ja johtotehtävistä poliisihallinnossa. Gustafsberg on osallistunut useisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa on tarkasteltu polisiityössä tarvittavia resilienssivalmiuksia ja stressinalaista toimintaa. Gustafsberg on lisäksi kehittänyt kansainvälisen turvallisuus- ja pelastusviranomaisten resilienssikoulutusohjelman (iPREP). Gustafsbergin tuorein teos Tilannetaju: päätä paremmin (Amla Talent, 2017) pureutuu yksilöiden tilannetietoisuuden ja henkisen suorituskyvyn kysymyksiin. Markku Nyman (PsM, YTM, Poliisiammattikorkeakoulu) on toiminut turvallisuusalan psykologin tehtävissä Puolustusvoimissa ja Poliisissa, tehtävinään muun muassa koulutukseen ja muihin tehtäviin hakevien soveltuvuusarviointi sekä siihen liittyvien menetelmien kehittäminen ja tutkimus. Nymanilla on myös viiden vuoden kokemus psykologisesta tutkimustyöstä (Tampereen yliopisto) hyvinvointiin, mielenterveyteen ja terveystottumuksiin liittyvien interventiotutkimusten parissa.