Oppimisen tuki -hankkeen loppuraportti on julkaistu

Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteisen Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet -tutkimushankkeen loppuraportti julkaistiin Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 27.9.2018. Selvitys julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön …