PISA 2015 -tutkimuksen Suomen pääraportti julkaistu

PISA 2015 -tutkimuksen Suomen pääraportti on ilmestynyt Suomen kasvatustieteellisen seuran vertaisarvioidussa julkaisusarjassa. Suomessa tutkimukset toteuttivat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus. Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteisen Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmän tutkijoista raportin kirjoittamiseen osallistuivat Mari-Pauliina Vainikainen ja Jarkko Hautamäki. Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmä on mukana PISA-tutkimuksessa jatkossakin, ja parhaillaan valmistaudumme luovan ajattelun sisältöalueen toteuttamiseen PISA 2021 -tutkimuksessa.OECD:n johtamassa PISA-tutkimusohjelmassa arvioidaan 15-vuotiaiden nuorten osaamista lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä. Lisäksi jokaisella kierroksella on mukana vaihtuva innovatiivinen sisältöalue. Vuonna 2015 pääalueena oli luonnontiede ja vaihtuvana sisältöalueena yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu.

PISA-tehtävät eivät mittaa suoraan Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen oppiainekohtaisten tavoitteiden saavuttamista, vaan tutkimuksen kohteena on osaamisen soveltaminen. Tavoitteena on mitata, kuinka nuoret hallitsevat niitä keskeisiä taitoja, joiden avulla heidän pitäisi pärjätä tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Nyt julkaistu kirja koostuu 13 itsenäisestä vertaisarvioidusta artikkelista ja erillisestä PISA-tutkimuksen menetelmiä kuvaavasta luvusta, joka esittelee PISA-tutkimuksen toteutuksen aina aineistonkeruusta analyysimenetelmiin. Menetelmäartikkeli on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys aiheesta, ja sen tarkoituksena on avata julkisuudessa esiintyneitä väärinkäsityksiä PISA-tutkimuksen mahdollisuuksista ja rajoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut teoksen julkaisemista.

Raportin sähköinen versio on saatavilla maksutta Ellibs E-kirjakaupasta: https://www.ellibs.com/fi/book/9789525401820

Juhani Rautopuro & Kalle Juuti (toim.)(2018). PISA pintaa syvemmältä – PISA 2015 Suomen pääraportti. Kasvatusalan tutkimuksia 77. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *