2018/Painossa

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Hienonen, N., Lintuvuori, M., Jahnukainen, M., Hotulainen, R., & Vainikainen, M.-P. (2018). The effect of class composition on cross-curricular competences – Students with special educational needs in regular classes in lower secondary education. Learning and Instruction, 58, 80-87. doi:10.1016/j.learninstruc.2018.05.005/li>
 2. Nuutila, K., Tuominen, H., Tapola, A., Vainikainen, M.-P., & Niemivirta, M (2018). Consistency, longitudinal stability, and predictions of elementary school students’ task interest, success expectancy, and performance in mathematics. Learning and Instruction, 56, 73-83. doi:10.1016/j.learninstruc.2018.04.003
 3. Oinas, S., Vainikainen, M.-P., & Hotulainen, R. (2018). Is technology-enhanced feedback encouraging for all? A person-centered approach. Learning and Instruction, 58, 12-21.
 4. Vainikainen, M.-P. & Hautamäki, J. (2018). Selittääkö yrittäminen oppilaiden osaamisessa havaittuja ryhmäeroja? Itsearvioitu yrittäminen, investoitu työaika ja osaamiserot lokitietoanalyysin valossa. [Are group differences in perfomance explained by effort? Self-reported effort, time investment and performance differences in the light of log data analysis. Psykologia,53 (2-3).

Vertaisarvioidut luvut tieteellisissä kirjoissa

 1. Vainikainen, M.-P. & Hautamäki, J. (2018). Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu: Lukutaito, harrastuneisuus ja asenteet sukupuolieron selittäjinä? [Collaborative problem solving: Reading literacy, spare time activities and attitudes in predicting gender differences]. In J. Rautopuro & K. Juuti PISA pintaa syvemmältä – PISA 2015 Suomen pääraportti [PISA 2015: Finnish results]. Kasvatusalan tutkimuksia 77. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association.
 2. Vainikainen, M.-P. & Hautamäki, J. (2018). Luonnontieteissä heikosti menestyvien oppilaiden kokemus saamastaan tuesta suomalaiskouluissa [Supporting students struggling with science in Finnish basic education]. In J. Rautopuro & K. Juuti PISA pintaa syvemmältä – PISA 2015 Suomen pääraportti [PISA 2015: Finnish results]. Kasvatusalan tutkimuksia 77. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association.

2017

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Ilmarinen, V.-J., Vainikainen, M.-P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.-E. (2017). Homophilous friendship assortment based on personality traits and cognitive ability in middle childhood: The moderating effect of peer network size. European Journal of Personality, 31(3), 208-219. doi:10.10027per.2095
 2. Keller, U., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Martin, R., Vainikainen, M-P. & Preckel, F. (2017). A need for cognition scale for children and adolescents: Structural analysis and measurement invariance. European Journal of Psychological Assessment. doi: 10.1027/1015-5759/a000370
 3. Koivuhovi, S. E. K., Vainikainen, M-P., Kalalahti, M. M. M. & Niemivirta, M. J. (2017). Changes in children’s agency beliefs and control expectancy in classes with and without a special emphasis in Finland from grade four to grade six. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2017.1402364
 4. Minkkinen, J., Lindfors, P., Kinnunen, J.M., Finell, E., Vainikainen, M.-P., Karvonen, S., & Rimpelä, A. (2017). Health as a predictor of students’ academic achievement: A three-level longitudinal study of Finnish adolescents. Journal of School Health, 87 (12), 902-910. doi:10.1111/josh.12572.
 5. Oinas, S., Vainikainen, M.-P., & Hotulainen, R. (2017). Technology-enhanced feedback for pupils and parents in Finnish basic education. Computers & Education, 108, 59-70. doi:10.1016/j.compedu.2017.01.012
 6. Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., & Hotulainen, R. (2017). Class size as a means of three-tiered support in Finnish primary schools. Learning and Individual Differences 56, 96–104. org/10.1016/j.lindif.2017.05.004

Vertaisarvioidut luvut tieteellisissä kirjoissa

 1. Vainikainen, M.-P., Thuneberg, H., Marjanen, J., Hautamäki, J., Kupiainen, S., & Hotulainen, R. (2017). How do Finns know? Educational monitoring without inspection and standard-setting. In S. Blömeke & J.-E. Gustafsson Standard setting: International state of research and practices in the Nordic countries, 243-259. Springer International Publishing. doi://10.1007/978-3-319-50856-6_14

Tieteellisissä lehdissä julkaistut muut kirjoitukset

 1. Vainikainen, M.-P. (2017). Työn iloa [Enjoyment of work]. Psykologia, 52 (6), 434-435.
 2. Vainikainen, M.-P. (2017). Sivuvaikutuksia [Side effects]. Psykologia, 52 (5), 354-355.
 3. Vainikainen, M.-P. (2017). Tie psykologian opiskelijaksi [The route to studying psychology]. Psykologia, 52 (4), 274-275.
 4. Vainikainen, M.-P. (2017). Tehtäväkäyttäytymisen mittaamisesta lisäarvoa psykologiseen arviointiin? [Could measurement of task behaviour have added value in psychological assessment?]. Psykologia, 52 (1), 2-3.

Julkaistut tutkimusraportit

 1. Marjanen, J., Vainikainen, M.-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R . & Hautamäki, J. (2017). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2016, 2013 ja 2010 [Learning to learn in Vantaa: The third, sixth and ninth graders as learners in 2016, 2013 and 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].
 2. Vainikainen, M.P., Kupiainen, S., & Hautamäki, J. (2017). Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu PISA2015-tutkimuksessa. Suomen tulosten tarkastelua [Collaborative problem solving in PISA2015: Reflections on Finnish results]. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus.

2016

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Greiff, S., Wüstenberg, S., Vainikainen, M.‐P., & Murphy, K. (2016). Individual differences in students’ complex problem solving skills: How they evolve and what they imply. Journal of Educational Psychology, 108 (7), 1028-1044. doi:10.1037/edu0000101
 2. Luong, C., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Vainikainen, M.-P., & Preckel, F. (2016). Need for cognition in children and adolescents: behavioral correlates and relations to academic achievement and academic potential. Learning and Individual Differences, 53, 103-113.
  doi: 10.1016/j.lindif.2016.10.019
 3. Salmi, H., Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2016). How do engineering attitudes vary by gender and motivation? Attractiveness of outreach science exhibitions in four countries. European Journal of Engineering Education, 41 (6), 638-659. doi:10.1080/03043797.2015.1121466
 4. Salmi, H., Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2016). Learning with dinosaurs: a study on motivation, cognitive reasoning, and making observations. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement. E-pub ahead of print, 16 pages. doi:10.1080/21548455.2016.1200155
 5. Salmi, H. S., Thuneberg, H. M., & Vainikainen, M-P. (2016). Making the invisible observable by augmented reality in informal science education context. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement. E-pub ahead of print, 7 pages. doi:10.1080/21548455.2016.1254358
 6. Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Lindfors, P., Rimpelä, A., Asikainen, M., Hotulainen, R. & Hautamäki, J., (2016). Oppimistuloksia ennustavat tekijät Helsingin metropolialueen yläkouluissa [The predictors of learning outcomes in the lower secondary schools of Helsinki Metropolitan Area]. Kasvatus, 47 (3), 214-229.

Vertaisarvioidut konferenssijulkaisut

 1. Salmi, H., Thuneberg, H., Vainikainen, M‐P. & Fenyvesi, K. (2016). Effects of situation motivation and interest on learning in science and mathematics exhibitions. ESERA Conference Proceedings.

Tieteellisissä lehdissä julkaistut muut kirjoitukset

 1. Vainikainen, M.-P. (2016). Aineistonhallintaa [Let’s manage our research data]. Psykologia, 51 (6), 398-399.
 2. Vainikainen, M.-P. (2016). Arviointipaineita [Under the pressure of evaluation]. Psykologia, 51 (5), 322-323.
 3. Vainikainen, M.-P. (2016). Opetussuunnitelma uudistuu – Muuttuuko koulu? [Curriculum is being renewed – Does the school change?] Psykologia, 51(4), 242-243.
 4. Vainikainen, M.‐P. (2016). Liikkuvuutta lasten kustannuksella [Mobility at the cost of children’s wellbeing]. Psykologia, 51(3), 162-163.
 5. Vainikainen, M.‐P. (2016). Julkisuuspaineita [Pressure for publicity]. Psykologia, 51(2), 82-83.
 6. Vainikainen, M.‐P. (2016). Tiedemaailma myllerryksessä [Research communities in turbulence]. Psykologia, 51(1), 2-3.

Vertaisarvioimattomat luvut tieteellisissä kirjoissa

 1. Vainikainen, M.-P. (2016). Osaamistulosten kehittymistä selittävät tekijät [Factors predicting the development of cognitive learning outcomes]. In R. Hotulainen, A. Rimpelä, S. Karvonen, S. Kupiainen, P. Lindfors, J.M. Kinnunen, J. Minkkinen, M.-P. Vainikainen, & T. Wallenius Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi [Transition from lower to upper secondary education in the Helsinki Metropolitan Area: Learning and well-being]. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 27/2016, pp.40-43.
 2. Vainikainen, M.-P. (2016). Oppimisen tuen käytänteet ja osaamistulosten kehitys [Support practices and the development of learning outcomes]. In R. Hotulainen, A. Rimpelä, S. Karvonen, S. Kupiainen, P. Lindfors, J.M. Kinnunen, J. Minkkinen, M.-P. Vainikainen, & T. Wallenius Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi [Transition from lower to upper secondary education in the Helsinki Metropolitan Area: Learning and well-being]. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 27/2016, pp.40-43.
 3. Vainikainen, M.-P. & Hautamäki, J. (2016). Osaamistulosten kehittymistä selittävät tekijät [Factors predicting the development of cognitive learning outcomes]. In R. Hotulainen, A. Rimpelä, S. Karvonen, S. Kupiainen, P. Lindfors, J.M. Kinnunen, J. Minkkinen, H. Thuneberg, M.-P. Vainikainen, T. Wallenius, & J. Hautamäki Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle – tutkimus metropolialueen nuorista [Learning and well-being during the transition from lower to upper secondary education – a study on the youth in the Helsinki Metropolitan Area:]. University of Helsinki. Department of Teacher Education Research Report 398. Helsinki: Unigrafia.
 4. Vainikainen, M.-P. & Thuneberg, H. (2016). Oppimisen tukikeinot ja osaaminen [Support for learning and learning outcomes]. In R. Hotulainen, A. Rimpelä, S. Karvonen, S. Kupiainen, P. Lindfors, J.M. Kinnunen, J. Minkkinen, H. Thuneberg, M.-P. Vainikainen, T. Wallenius, & J. Hautamäki Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle – tutkimus metropolialueen nuorista [Learning and well-being during the transition from lower to upper secondary education – a study on the youth in the Helsinki Metropolitan Area:]. University of Helsinki. Department of Teacher Education Research Report 398. Helsinki: Unigrafia.

Laajoille yleisöille suunnatut kirjat

 1. Halinen, I., Hotulainen, R.., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M.‐P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen [Thinking skills and learning]. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Julkaistut tutkimusraportit

 1. Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V. Puhakka, E., Rautopuro, J. & Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 2015 ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41.
 2. Hotulainen, R., Rimpelä, A., Karvonen, S., Kupiainen, S., Lindfors, P., Kinnunen, J.M., Minkkinen, J., Thuneberg, H., Vainikainen, M.-P., Wallenius, T. & Hautamäki, J. (2016).Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle – tutkimus metropolialueen nuorista [Learning and well-being during the transition from lower to upper secondary education – a study on the youth in the Helsinki Metropolitan Area:]. University of Helsinki. Department of Teacher Education Research Report 398. Helsinki: Unigrafia.
 3. Hotulainen, R., Rimpelä, A., Karvonen, S., Kupiainen, S., Lindfors, P., Kinnunen, J.M., Minkkinen, J. Vainikainen, M.-P. & Wallenius, T. (2016). Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi [Transition from lower to upper secondary education in the Helsinki Metropolitan Area: Learning and well-being]. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 27/2016.

2015

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Greiff, S., Wüstenberg, S., Goetz., T., Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., & Bornstein M. (2015). A longitudinal study of higher-order thinking skills: Working memory and fluid reasoning in childhood enhance complex problem solving in adolescence. Frontiers in Psychology, 6 (1060). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01060
 2. Ilmarinen, V.‐J., Vainikainen, M.‐P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.‐E. (2015). Why are extraverts more popular? Oral fluency mediates the effect of extraversion on popularity in middle childhood. European Journal of Personality, 29 (2), 138-151. doi: 1002/per.1982
 3. Salmi, H., Vainikainen, M.-P., & Thuneberg, H. (2015). Mathematical thinking skills, self-concept and learning outcomes of 12-year-olds visiting a mathematics science centre exhibition in Latvia and Sweden. Journal of Science Communication, 14 (4), 1-19.
 4. Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., Hotulainen, R., & Kupiainen, S. (2015). General and specific thinking skills and schooling: Preparing the mind to new learning. Thinking skills and creativity, 18, 53-64. doi:1016/j.tsc.2015.04.006
 5. Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Hautamäki, J., & Hotulainen, R. (2015). Tukea tarvitsevien oppilaiden ajattelutaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa [The effect of class size on the development of thinking skills of students with support needs]. NMI Bulletin, 25 (3), 36-51.
 6. Vainikainen, M.-P., Salmi, H., & Thuneberg, H. (2015). Situational interest and learning in a science center mathematics exhibition. Journal of Research in STEM Education, 1 (1), 51-67.
 7. Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., Greiff, S., & Hautamäki, J. (2015). Multiprofessional collaboration in Finnish schools. International Journal of Educational Research, 72, 137–148.
 8. Vainikainen, M.‐P., Wüstenberg, S., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2015). Development of learning to learn skills in primary school. International Journal of Lifelong Education. 34 (4), 376-392. doi:1080/02601370.2015.1060025

Tieteellisissä lehdissä julkaistut katsausartikkelit

 1. Vainikainen, M‐P., & Ahtola, A. (2015). Tutkimustietoa konsultoivan koulupsykologityön vaikuttavuudesta [Evidence on the effectiveness of consultative psychological work in schools]. Psykologia, 50 (2), 129-140.

Vertaisarvioidut luvut tieteellisissä kirjoissa

 1. Thuneberg, H. & Vainikainen, M.‐P. (2015). Kolmiportaiseen tukeen liittyvät pedagogiset dokumentit uuden lain toteutumisen ilmentäjänä [Demonstrating the realisation of the renewed basic education act with documents related to three‐tiered support]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.
 2. Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., & Mäkelä, T. (2015). Moniammatillinen yhteistyö lähikouluperiaatteen toteuttamisen tukena [Multiprofessional collaboration in supporting the local school principle]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.

Tieteellisissä lehdissä julkaistut muut kirjoitukset

 1. Ahtola, A., & Vainikainen, M.‐P. (2015). Koulun ja oppilaitoksen psykologin konsultoiva työ Suomessa [School psychologists’ consultative work in Finland]. Psykologia, 50 (2), 118-128.
 2. Vainikainen, M.‐P. (2015). Tieteellisen kirjoittamisen taito [The art of scientific writing]. Psykologia, 50(6), 402-403.
 3. Vainikainen, M.‐P. (2015). Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen määrällisen tutkimusaineiston pohjalta [Writing a scientific article based on quantitative data]. Psykologia, 50(6), 452-464.
 4. Vainikainen, M.‐P. (2015). Auttamisjärjestelmä kriisissä [Support system in crisis]. Psykologia, 50(5), 322-323.
 5. Vainikainen, M.‐P. (2015). Uusia tuulia [New winds]. Psykologia, 50(4), 242‐243.

Vertaisarvioimattomat luvut tieteellisissä kirjoissa

 1. Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Vainikainen, M.-P. (2015). Yläkoulunsa aloittaneiden nuorten osaaminen, oppimisasenteet ja oppimistulokset vuonna 2011 [Competences, learning-related attitudes and learning outcomes of youth beginning their secondary education in 2011]. In M.‐P. Vainikainen A. & Rimpelä (Eds.) Nuorten kehitysympäristö muutoksessa – Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla [The changing environment of the developing youth – Learning outcomes and well‐being of students in the differentiating Metropolitan area]. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 363 [University of Helsinki, Department of Teacher Education Research Reports, 363]. Helsinki: Unigrafia.

Toimitetut kirjat

 1. Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (Eds.) (2015). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning]. The Finnish Association for Educational Research.
 2. Vainikainen, M.‐P. & Rimpelä, A. (Eds.) (2015). Nuorten kehitysympäristö muutoksessa – Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla [The changing environment of the developing youth – Learning outcomes and well‐being of students in the differentiating Metropolitan area]. University of Helsinki, Department of Teacher Education Research Reports, 363. Helsinki: Unigrafia.

2014

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Hotulainen, R., Thuneberg, H., Hautamäki, J., & Vainikainen, M‐P. (2014). Measured attention in prolonged over- learned response tasks and its correlation to high level scientific reasoning and school achievement. Psychological Test and Assessment Modeling, 56 (3), 237‐254.
 2. Krkovic, K., Greiff, S., Kupiainen, S., Vainikainen, M‐P., & Hautamäki, J. (2014). Teacher evaluation of student ability: what roles do teacher gender, student gender, and their interaction play? Educational Research, 56(2), 244‐257. doi:10.1080/00131881.2014.898909
 3. Kupiainen, S., Vainikainen, M‐P., Marjanen, J., & Hautamäki, J. (2014). The role of time on task in computer‐based low‐stakes assessment of cross‐curricular skills. Journal of Educational Psychology, 106(3), 627‐638. doi:10.1037/a0035507
 4. Thuneberg, H., Hautamäki, J., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Vainikainen, M‐P., & Hilasvuori, T. (2014). Conceptual change in adopting the nationwide special education Strategy in Finland. Journal of Educational Change, 15(1), 37‐56. doi:10.1007/s10833‐013‐9213‐x
 5. Thuneberg, H., Salmi, H., & Vainikainen, M‐P. (2014). Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen. [Science exhibition, motivation, and learning]. Psykologia 49(6).

Julkaistut tutkimusraportit

 1. Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M‐P., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa keväällä 2012 [Learning to learn in upper secondary education in Vantaa in spring 2012]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].
 2. Marjanen, J., Vainikainen, M‐P., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas‐, kuudes‐ ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2013 ja 2010 [Learning to learn in Vantaa: The thirds, sixth and ninth graders as learners in 2013 and 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].

Väitöskirjat

 1. Vainikainen, M.‐P. (2014). Finnish primary school pupils’ performance in learning to learn assessment: A longitudinal perspective on educational equity. University of Helsinki, Department of Teacher Education Research Report 360. Helsinki: Unigrafia.

2009-2013

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Lönnqvist, J‐E., Vainikainen, M‐P., & Verkasalo, M. (2012). Teacher and parent ratings of 7‐year‐old children’s personality and psychometrically assessed cognitive ability. European Journal of Personality, 26(5), 504– 514. doi:10.1002/per.849
 2. Lönnqvist, J‐E., Verkasalo, M., & Vainikainen, M‐P. (2011). Parent–teacher agreement on 7‐Year‐old children’s personality. European Journal of Personality, 25(5), 306‐316. doi:10.1002/per.791

Tieteellisissä lehdissä julkaistut katsausartikkelit

 1. Vainikainen, M‐P. (2010). Akuutin kriisityön vaikuttavuus tutkimusnäytön valossa [Evidence on the effectiveness of psychological work in acute crisis situations]. Psykologia, 45(1), 51‐68.

Tieteellisissä lehdissä julkaistut muut kirjoitukset

 1. Thuneberg, H., Vainikainen, M.‐P., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Salo, K., & Hautamäki, J. (2013). Education is special for all – the Finnish support model. Gemeinsam Leben, 21(2), 67‐78.
 2. Vainikainen, M.‐P. (2009). Näyttöä hyödyntävien suositusten tekeminen psykologiassa [Making evidence-informed recommendations for psychological practices]. Psykologia, 44(4), 298‐304.
 3. Vainikainen, M.‐P. (2009). Näyttöön perustuvan psykologian juurilla [The roots of evidence‐based psychology]. Psykologia, 44(1), 42‐49.

Julkaistut tutkimusraportit

 1. Ahtiainen, R., Beirad, M., Hautamäki, J., Hilasvuori, T., Lintuvuori, M., Thuneberg, H., Vainikainen, M.‐P. & Österlund, I. (2012). Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen 2007– 2011: Kehittävän arvioinnin loppuraportti [Developing education of students with intensified or special support needs 2007-2011: Final report of developing evaluation]. Opetus‐ ja kulttuuriministeriön julkaisuja [Publications of the Ministry of Education and Culture], 2012:5. Helsinki: Opetus‐ ja kulttuuriministeriö, koulutus‐ ja tiedepolitiikan osasto.
 2. Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M‐P., & Hotulainen, R. (2013). Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa: Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001 [Learning to learn at the end of basic education: Situation in 2012 and change from 2001]. University of Helsinki. Department of Teacher Education Research Report 347. Helsinki: Unigrafia.
 3. Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M‐P., & Hautamäki, J. (2011). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010 [Learning to learn in Vantaa: The third, sixth and ninth graders as learners in spring 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].
 4. Vainikainen, M‐P., Marjanen, J., Kupiainen, S., Gustavson, N. & Hautamäki, J. (2011). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Ensiluokkalaisten oppimisvalmiudet syksyllä 2010 [Learning to learn in Vantaa: The first graders’ learning preparedness in autumn 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].