13.10.2017 Politiikan kertomukset ja metaforat

Yleisölle avoin seminaari, TERVETULOA!

POLITIIKAN KERTOMUKSET JA METAFORAT
Tampereen yliopiston Paavo Koli –salissa (Pinni A)

perjantaina 13.10.2017

10.15 – 11.45 PÄÄESITELMÄ

Timo Pankakoski:
Poliittiset metaforat: mitä ne ovat, miten niitä käytetään ja miten niitä tulisi tutkia?

*** LOUNASTAUKO 11.45 – 12.30 ***

12.30 – 13.00

Maria Mäkelä:
Poliitikot somessa: kertomusvaarallisia näkökulmia joukkoistamalla kerättyyn aineistoon

13.00 – 13.30

Matti Hyvärinen:
Metaforat, kertomus ja Big Data: Demokratian äänet-projekti

*** KAHVITAUKO 13.30 – 13.45 ***

13.45 – 14.15

Mikko Poutanen:
Alkoholin kehykset suomalaisessa julkisessa keskustelussa

14.15 – 14.45

Matias Nurminen:
Punainen pilleri, eli kuinka maailma selitettiin: intertekstuaalinen metafora manosfäärin ideologisena oikeutuksena

14.45 – 15.15

LOPPUKESKUSTELU

***

VTT Timo Pankakoski, Helsingin yliopisto

Poliittiset metaforat: mitä ne ovat, miten niitä käytetään ja miten niitä tulisi tutkia?

Tarkastelen poliittisten metaforien luonnetta ja niiden hedelmällisen tutkimisen tapoja niin ”varsinaisessa” politiikassa kuin poliittisessa ajattelussakin sekä analysoin esimerkkitapauksia molemmilta aloilta.

Poliittisten metaforien erityisyys kytkeytyy nähdäkseni niiden käyttöihin ja funktioihin, ei asiasisältöihin tai institutionaalisiin kriteereihin. Politiikassa metaforilla esimerkiksi nostetaan asiakysymyksiä agendalle tai neutralisoidaan niitä, säädellään poliittiseen yhteisöön kuulumista sekä ohjataan tulevaisuuden kehitystä tai menneisyyden tulkintaa luomalla ajallisia rakenteita ja kiteytyneitä kertomuksia. Poliittisia metaforia käytetään myös metapoliittisemmin määrittämään politiikan luonnetta ja häivyttämään näkyvistä valintojen poliittisuutta. Toistaiseksi metaforatutkimus ei ole riittävästi huomioinut poliittisten metaforien erityisyyttä eikä poliittisen ajattelun historian eksegeettisiä erityistarpeita.

Hahmottelen syitä tähän ja esitän alustavia kriteerejä nämä seikat paremmin huomioivalle lähestymistavalle.

VTT Timo Pankakoski toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Eurooppa-tutkimuksen verkostossa Helsingin yliopistossa. Hänen tämänhetkinen projektinsa käsittelee poliittisen konfliktin käsitettä ja sen metaforisia ulottuvuuksia modernissa saksalaisessa politiikan teoriassa. Aiemmin Pankakoski on työskennellyt mm. tutkijatohtorina Turku Institute for Advanced Studiesissa, Eurooppa-tutkimuksen vt.

yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Queen Mary -yliopistossa Lontoossa. Hänen tutkimuksensa kohdistuu pääasiassa politiikan teoriaan, (etenkin saksalaisen) poliittisen ajattelun historiaan, radikaaliin konservatiiviseen ajatteluun, intellektuaalihistorian ja käsitehistorian metodologiaan, politiikan ja kaunokirjallisuuden yhtymäkohtiin sekä metaforateoriaan ja poliittisiin metaforiin.

*

Lisätietoja
Koordinaattori Matias Nurminen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *