2018

Juhila, Kirsi (2018) Aika, paikka ja sosiaalityö [Time, place and social work]. Tampere: Vastapaino.

Raitakari Suvi, Juhila Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2018) Responsibilisation, social work and inclusive social security in Finland, European Journal of Social Work. Published online: 8 October.

Raitakari Suvi & Holmberg Suvi & Juhila Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2018) Constructing the Elements of the “Recovery in” Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits. International Journal of Environmental Research and Public Health. Published online: 9 July 2018.https://doi.org/10.3390/ijerph15071441 

Ranta Johanna (2018) Asiakaslähtöistä päihdetyötä vai niukkuuden trapetsilla taiteilua ammattietiikan ja rakenteiden luomien rajoitteiden välillä? [Client-centered work in substance abuse services or balancing on a trapeze of austerity between professional ethics and structural limitations?]. Column 9/2018. The Finnish Society of Social Work Research.

Ranta Johanna & Räsänen Jenni-Mari & Günther Kirsi (eds.) (2018) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä [Social Work’s Homes and Homes in Social Work]. Tutkiva sosiaalityö 2018 [Researching Social Work 2018]. Helsinki: Talentia and The Finnish Society of Social Work Research.

Ranta Johanna & Räsänen Jenni-Mari & Günther Kirsi & Juhila Kirsi (2018) Lukijalle: Moniulotteinen koti sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä [Multidimensional home in social work research and practices]. In Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen & Kirsi Günther (eds.) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä [Social Work’s Homes and Homes in Social Work]. Tutkiva sosiaalityö 2018 [Researching Social Work 2018]. Helsinki: Talentia and The Finnish Society of Social Work Research, 3-6.

Ranta, Johanna & Ovaska, Anne (2018) Voiko huumeita käyttävien ihmisten asunnottomuutta ratkaista? [Is it possible to solve drug users’ homelessness?] Tiimi 1/2018.

Saario Sirpa, Räsänen Jenni-Mari, Raitakari Suvi, Banks Sarah & Juhila Kirsi (2018) Doing ‘ethics work’ together: Negotiating service users’ independence in community mental health meetings. Ethics and Social Welfare. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17496535.2018.1533991.

2017

Juhila Kirsi & Hall Christopher (2017) Analysing the Management of Responsibilities at the Margins of Welfare Practices. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 11-34.In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 57-79.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Hall Christopher (eds.) (2017) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Hansen Löfstrand Cecilia (2017) Responsibilisation in Governmentality Literature. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 11–34.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Hansen Löfstrand Cecilia (2017) Responsibilities and Current Welfare Discourses. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 35–56.

Hall Christopher & Morriss Lisa & Juhila Kirsi (2017) Negotiating Risks, Choices and Progress in Case Planning Meetings. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 128–150.

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2017) Housing First as a Moral Tale and a Travelling Idea. In Björn Andesson, Frida Pettersson & Aanette Skåner (eds.) Den motsspänstiga akademikern, festskrift till Ingrid Sahlin. Malmö: Égalité, 15-37.

Raitakari Suvi (2017) Using Expressions of Past, Present and Future Homelessness Pathways as a Linguistic Resource in Meeting Interaction in a Low-Threshold Outpatient Clinic. Housing, Theory and Society. Published online: 21 Nov 2017. https://doi.org/10.1080/14036096.2017.1400997.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Hall Christopher (2017) Conclusion. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 218-223.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2017) Clients Accounting for the Responsible Self in Interviews. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 83-105.

Raitakari Suvi & Permin Berger Nichlas (2017) Making Active Citizens in the Commounity in Client-Worker Interaction. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 106-127.

Ranta Johanna & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2017) Vastuuneuvottelut huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa. Yhteiskuntapolitiikka 82(2), 165-175.

Räsänen Jenni-Mari & Saario Sirpa (2017) Welfare Workers Reflecting their Everyday Responsibilities in Focus Groups. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 153-173.

Saario Sirpa & Caswell Dorte & Hall Christopher (2017) Constructing Service Providers’ Responsibilities in Interviews on Commissioning. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 196-217.

Saario Sirpa & Räsänen Jenni-Mari & Hall Christopher (2017) Negotiating Boundaries of Professional Responsibilities in Team Meetings. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 174-195

2016

Günther Kirsi (2016) Asiakirjat arvioinnin välineinä mielenterveystyössä. Janus 24(1), 79-83.

Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2016) Arjen valinnat ja neuvot kotikuntoutuksen kohtaamisissa [Everyday Choices and Advice-giving in the Encounters of Home Rehabilitation]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 192-214.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2016) Interaction During Mental Health Floating Support Home Visits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in Home-spaces. Social and Cultural Geography 17(1), 101–119.

Juhila Kirsi & Kröger Teppo (eds.) (2016) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5

Juhila Kirsi & Kröger Teppo (2016) Asumispoluista elämisen polkuihin [From Housing Pathways to Life Pathways]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 215-224.

Juhila Kirsi & Jolanki Outi & Vilkko Anni (2016) Siirtymät ja valinnat vanhojen ihmisten ja asunnottomien asumispoluilla [Transitions and Choices in the Housing Pathways of Old People and Homeless People]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 11-39.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2016) Pieni aika sosiaali- ja mielenterveystyössä [Small Time in Social and Mental Health Work]. In Sirpa Kannasoja, Marjo Kuronen & Tytti Poikolainen (eds.) Sosiaalityön aika. Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Raitakari Suvi (2016) Neuvottelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen siirtymistä: toiveita, haasteita ja toimijuutta [Negotiating the Housing Transitions of Clients in Mental Health and Substance Abuse Services: Hopes, Challenges and Agency]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. 108-133.

Raitakari Suvi & Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2016) Tackling Community Integration in Mental Health Home Visit Integration in Finland. Health and Social Care in the Community 24(5), e53-62.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2016) Asumispolkujen tutkimisen lähtökohdat ja menetelmät [The Premises and Methods of Studying Housing Pathways]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. 40-59.

2015

Granfelt, Riitta & Nousiainen, Kirsi & Haahtela, Riikka & Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2015) Oman oven avaajaksi: voiko asunnottomuudesta päästä eroon? [Towards own door and key; is it possible to get rid of homelessness?]. In Jouni Häkli, Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (eds.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus, 71-81.

Günther Kirsi (2015) Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta [Client Documentation as Assessment in the Everyday Practices of Mental Health Social Work: A Study on Professional Reporting]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2108.

Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2015) From Plan Meetings to Care Plans: Genre Chains and the Intertextual Relations of Text and Talk. Discourse & Communication 9(1), 65-79.   

Juhila Kirsi & Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2015) Negotiating Mental Health Rehabilitation Plans: Joint Future Talk and Clashing Time Talk in Professional Client Interaction. Time & Society 24(1), 5-26.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Saario Sirpa (2015) Accepting and Negotiating Service Users’ Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy & Administration 49(5), 612-630.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2015) Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja Asunto Ensin -mallin asumispoluilla [Mental health clients’ position in the staircase and Housing First pathways]. Janus 23(1), 66-82.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2015) Housing First Literature: Different Orientations and Political-Practical Arguments. European Journal of Homelessness Research 9(1), 145-189.

Raitakari Suvi & Saario Sirpa & Juhila Kirsi & Günther Kirsi (2015) Client Participation in Mental Health: Shifting Positions in Decision-Making. Nordic Social Work Research 5(1), 35-49.

Räsänen Jenni-Mari & Saario Sirpa (2015) Telecare as Institutional Interaction: Checking up on the Client and Creating Continuity. Journal of Technology in Human Sciences 33(3), 205-224.

Saario Sirpa & Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2015) Boundary Work in Inter-agency and Interprofessional Client Transitions. Journal of Interprofessional Care. 29(6), 610–615.

2014

Günther, Kirsi (2014) Multi-voiced Assessment in a Mental Health Statement. Text & Talk 34(6), 665-684. 

Haahtela, Riikka (2014) Homeless Women’s Interpretations of Women-specific Social Work among the Homeless People. Nordic Social Work Research 4(1), 5-21.

Holmberg Suvi (2014) “Eräänlainen vedenjakaja elämässäni” – arjen muuttuva rytmi rintasyöpään sairastuneiden naisten elämässä [“A sort of a watershed in my life” – the changing rhythms in the everyday life of women living with cancer]. In Anna Metteri & Heli Valokivi & Satu Ylinen (eds.) Terveys ja sosiaalityö [Health in Social Work]. Jyväskylä: PS-kustannus, 207-241.

Juhila Kirsi & Saario Sirpa & Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2014) Reported Client–practitioner Conversations as Assessment in Mental Health Practitioners’ Talk. Text & Talk 34(1), 69–88.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2014) Asunto ensin -julkaisujen suuntaukset, pääargumentit ja käytännöllis-poliittiset tavoitteet [Housing First literature: different orientations and political-practical arguments]. Yhteiskuntapolitiikka 79(2), 185-196.

Räsänen Jenni-Mari (2014) Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: Etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus [Information technology-based use of client information in emergency social services: ethnomethodological study of talk and interaction]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1932.

Räsänen Jenni-Mari (2014) Emergency Social Workers Navigating between Computer and Client. British Journal of Social Work. doi: 10.1093/bjsw/bcu031

Saario Sirpa (2014) Arviointikulttuurin leviäminen ammattikäytäntöihin [Spreading of Audit Culture into Professional Practices]. Kuntoutus 37(2), 48-51.

Saario Sirpa (2014) Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and  Service Purchasing Agreements. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1907 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1391.

2013

Anttonen Anneli & Häikiö Liisa & Raitakari Suvi  (eds.) (2013) Hyvinvointivaltiosta ja takaisin  [From welfare states to marketization of welfare and back?]. Special issue. Janus 21(4).

Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa & Kulmala Anna & Kaartamo Riina  (2013) Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla: etnometodologinen tapaustutkimus [Client centeredness in the rehabiliation course targeted to young adults suffering from serious mental health problems: ethnomethodological case study]. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus. http://www.muotiala.fi/yhdistys/julkaisut/

Hall Christopher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (eds.) (2013) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge.

Hall Christopher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (2013) Social Work Discourse in Practice. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 1-8.

Hall Christpher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (2013) Discourse Analysis of ‘Ordinary’ Social Work. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 173-180.

Juhila Kirsi & Mäkitalo Åsa & Noordegraaf Martine (2013) Analysing Social Work Interaction: Premises and Approaches. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 9-24.

Juhila Kirsi & Caswell Dorte & Raitakari Suvi (2013) Resistance. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 117-135.

Juhila Kirsi & Günther Kirsi (2013) Kunnan, järjestöjen ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet tilaaja-tuottajamallissa: tutkimus asumispalvelujen tarjouspyyntöasiakirjoista [Rights and Responsibilities of the Municipality, Non-governmental Organizations and Service Users in the Purchaser-Provider Model], Janus 21(4), 298-313.

Juhila Kirsi & Jokinen Arja & Saario Sirpa (2013) Reported Speech. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 154-172.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa (2013) Causal Accounts as a Consequential Device in Categorizing Mental Health and Substance Abuse Problems. Communication & Medicine 10(3), 237-248.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2013) Kuluttajuusdiskurssit ja palveluvalinnat mielenterveyskuntoutuksen asiakaspalavereissa [Consumer discourses and service choices in mental health rehabilitation meetings]. In Merja Laitinen & Asta Niskala (eds.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 167-195.

2012

Günther Kirsi (2012) Kirjatut ammatilliset kehykset: mielenterveyskuntoutus asiakassuunnitelmien kuvaamana [Documented Professional Frames in Mental Health Rehabilitation Care Plans]. Janus 20(1), 15-31.

Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2012) Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen ohjaamana [Open and Detailed Planning Forms as Tools in Directing Mental Health Rehabilitation]. In Heikkinen Vesa et al (eds.) Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä: Kotimaisten kielten keskus, 101-128. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29).

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2012) The Discourse of Consumer Choice in the Pathways Housing First Model. European Journal of Homelessness 6(2), 47-68.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (2012) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin [Categories, Culture and Moral Order – Introduction to Categorization Analysis]. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi  (2012) Ongelmat, niiden selittäminen ja kategoriat [Accounting Problems through Categories]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 131-173.

Juhila Kirsi  (2012) Poikkeavan kategorian jäsenyyden tuottaminen ja vastustaminen [Creating and Resisting Deviant Categories]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 175-225.

Juhila Kirsi  & Jokinen Arja & Suoninen Eero (2012) Kategoria-analyysin juuret [Foundations of Categorization Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 17-43.

Juhila Kirsi  & Jokinen Arja & Suoninen Eero (2012) Kategoria-analyysin teesit [Principles of Categorization Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 45-87.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2012) Sosiaalityön tutkimus [Social Work Research]. In Heikkinen Vesa et al. (eds.) Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 656–661. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 196).

Raitakari Suvi, Juhila Kirsi (2012) Asunto ensin-mallin ja portaikko mallin jännitteet mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisratkaisuissa [The Tensions between the Housing First Model and the Staircase Model in the Housing of People Suffering from Mental Health and Substance Use Problems]. Suuntaaja 2012 (2), 18-22.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Günther Kirsi & Kulmala Anna & Saario Sirpa (2012) Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilainen vuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa [The Forms of Client Centredness in Client-professional Interaction: Consumerism, Partnership and Care]. In Anneli Anttonen et al. (eds) Julkisen ja yksityisen rajalla – julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 47-80.

Raitakari Suvi & Valokivi Heli (eds.) (2012) Sosiaalityön luonne ja odotukset tässä ajassa – käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus [The Character and Expectations of Social Work in this Era – The Methodical Richness of Practice and Research]. Tutkiva sosiaalityö, Talentia-lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Räsänen Jenni-Mari (2012) Accounting for IT-based use of information in emergency social work encounters. Nordic Social Work Research 2(1), 21-37.

Räsänen Jenni-Mari (2012) Producing Norm Talk of Fact-Based Case Recording in interviews with Emergency Social Workers. Qualitative Social Work 11(1), 6-22.

Saario Sirpa (2012) Managerial reforms and specialised psychiatric care: a study of resistive practices performed by mental health practitioners. Sociology of Health and Illness 34(6), 896-910.

Saario Sirpa & Hall Christopher & Peckover Sue (2012) Inter-professional electronic documents and child health: A study of persisting non-electronic communication in the use of electronic documents. Social Science & Medicine 75(12), 2207-2214.

2011

Juhila Kirsi & Abrams Laura S. (eds.) (2011) Special Issue on Identity. Qualitative Social Work 10(3) 2011.

Juhila Kirsi & Abrams Laura (2011) Special Issue Editorial: Constructing Identities in Social Work Settings. Qualitative Social Work 10(3), 277-292.

Juhila Kirsi (2011) Ihanat naiset asunnottomien naisten tukiyksikössä [Wonderful women in the Support Centre for homeless women]. In Petri Ruuskanen, Katri Savolainen & Mari Suonio (eds.) Toivo sosiaalisessa. UNIPress, 84-102.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Saario Sirpa (2011) Markkina- vai kumppanuussuhteissa mielenterveystyön tulevaisuus? [Is the Future of Mental Health Work on Market based or on Partnership based Relations?] In Anne Kärkkäinen (eds.) Tahtoa ja tekemisen paloa – Puheenvuoroja mielenterveystyöstä. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry., 50-65.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2011) Moraalinen järjestys ja aikuisuuden odotukset ammatillisessa vuorovaikutuksessa: esimerkkinä mielenterveyskuntoutus [Moral Order of Adulthood in Mental Health Rehabilitation]. In Aini Pehkonen & Marja Väänänen-Fomin (eds.) Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011, 189-214.

Raitakari Suvi & Kulmala Anna & Günther Kirsi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa  (2011) Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa [Serious mental illness and inequalities in everyday life] Janus 19 (4), 221-237.

Saario Sirpa (2011) Arviointitekniikat ja mielenterveystyö: tutkimus ammattilaisten luovinnasta työn arvioinnissa ja seurannassa. In Ilpo Hélen (ed.) Reformin pirstaleet: mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino, 182-230.

2010

Hjörne Eva & Juhila Kirsi & van Nijnatten Carolus (eds.) (2010) Mini-Symposium: Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work. International Journal of Social Welfare 19(3), 303-357.

Hjörne Eva & Juhila Kirsi & van Nijnatten Carolus (2010) Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work (guest editorial). International Journal of Social Welfare 19(3), 303-309.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2010) Ethics in Professional Interaction: Justifying the Limits of Helping in a Supported Housing Unit. Ethics and Social Welfare 4(1), 57-71.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2010) Accounting for the Clients’ Troublesome Behaviour in a Supported Housing Unit: Blames, Excuses and Responsibility in Professionals’ Talk. Journal of Social Work 10(1), 59-79.

Räsänen Jenni-Mari (2010) Tietojärjestelmien yhteiskäytön jännitteet seudullisessa sosiaalipäivystyksessä. [The Tensions of the Integrated Use of Client Information Systems in the Context of Regional Emergency Social Work]. In Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi (eds.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. [Social Work, Knowledge and Technology]. Jyväskylä: PS-Kustannus, 291-318.

Saario Sirpa & Raitakari Suvi (2010) Contractual Audit and Mental Health Rehabilitation. A Study of Formulating Effectiveness in a Finnish Supported Housing Unit. International Journal of Social Welfare 19(3), 321-329.

2009

Juhila Kirsi (2009) Sosiaalityön selontekovelvollisuus [Accountability in Social Work]. Janus 17(4), 296-312.

Juhila Kirsi (2009) From Care to Fellowship and Back: Interpretative Repertoires Used by the Social Welfare Workers when Describing their Relationship with Homeless Women. British Journal of Social Work 39(1), 128-145.

Juhila Kirsi (2009) Objektivointi ja subjektivointi sosiaalityön käytännöissä: Michel Foucault’n perintöä tulkitsemassa [Objectification and Subjectification in the Practices of Social Work: Interpreting the Heritage of Michel Foucault]. In Mikko Mäntysaari et al. (eds.) Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, 47-66.

Raitakari Suvi & Virokannas Elina (eds..) (2009) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista [The Crossroads of Youth Work and Social Work]. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Raitakari Suvi & Virokannas Elina (2009) Yhteisiä teemoja etsimässä [Searching for Common Themes]. In Suvi Raitakari & Elina Virokannas (eds..) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 5-18.

Saario Sirpa & Stepney Paul (2009) Managerial Audit and Community Mental Health: A Study of Rationalising Practices in Finnish Psychiatric Outpatient Clinics. European Journal of Social Work 12(1), 41-56.

2008

Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2008) Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare. Nordisk Socialt Arbeid 28(3/4), 182-193.

Heikkonen Hanna & Mäkitalo Soile & Räsänen Jenni-Mari (2008) Sosiaalialan valtakunnallisen Konsultointipalvelun arviointi [Evaluating the Electronic Consultancy Services in the Social Sector]. In Hanna Heikkonen & Tero Meltti & Soila Mäkitalo (eds.) Verkkokonsultointi sosiaalialalla. Malleja ja kokemuksia sähköisistä konsultointipalveluista [Electronic Consultancy in Social Work. Models and Experiences of Electronic Consultancy Services.]. Stakes Raportteja 8/2008. Helsinki: Stakes, 50-73.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2008) Johdanto [Introduction]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 7-13.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2008) Jännitteitä ja suuntaviittoja aikuisten sosiaalityössä [Dilemmas and Visions in Social Work among Adults]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 282-289.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (eds.) (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa [Social Work among Adults]. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön areenat. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14-47.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön yhteiskunnallinen paikka [The Societal Place of Social Work among Adults]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14-47.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisuus sosiaalityössä [Adulthood in Social Work]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 82-109.

Juhila Kirsi (2008) Forms of Advocacy in the Social Welfare Work with Homeless Women. European Journal of Social Work 11(3), 267-278.

Raitakari Suvi (2008) Asukkaasta kiinnipitäminen ja irtipäästäminen. Neuvotteluja yhteisön tavoittelemasta jäsenestä [Holding and Releasing Inhabitants. Negotiating Ideal Membership in an Institutional Community]. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 225-244.

Raitakari Suvi & Saario Sirpa (2008) Vaikuttavuuden osoittamisen vaatimukset mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa [Demands on Demonstrating Effectiveness in Rehabilitation Work with People Suffering Mental Health and Substance Abuse Problems]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 196-223.

Räsänen Jenni-Mari & Kärki Jarmo (2008) Sosiaalipäivystyksen asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä [Client Information Concerning Emergency Social Work in the Information System of Social Welfare Services]. In Jarmo Kärki & Anna Väinälä & Jenni-Mari Räsänen & Riikka Väyrynen. Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista lasten päivähoidossa, lastenvalvojan tehtävissä, adoptioneuvonnassa ja sosiaalipäivystyksessä. [Report on Service Specific Client Information in Children´ s Day Care, Child Welfare Officer´ s Duty, Adoption Guidance and Emergency Social Work.] Stakes Raportteja 39/2008, 153-178.

2007

Juhila Kirsi (2007) Miten ja millaisista elementeistä etuuspäätöstekstit syntyvät sosiaalityössä? [How and of What kinds of Elements do the Written Decisions of Applications born in Social Work?] Ulla Tiililä (2007) Tekstit sosiaality össä. Book Review. Janus 15(2), 165-167.

Juhila Kirsi (2007) Vuorovaikutuksessa on kaikki, myös ohjaus [Social Interaction Involves Everything, Including Supervision]. In Merja Laitinen et al.: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. [Plans and Coincidences. Creating Social Work Dissertations in a Post Graduate Group.] Rovaniemi: Lapin yliopisto, 109-129.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2007) Turvallisuuden loputon etsintä [The Endless Search of Social Security]. Robert Castel (2007) Sosiaalinen turvattomuus. Mit ä on olla suojattu? Book Review. Janus 15(2), 173-175.

Laitinen Merja, Virokannas Elina, Juhila Kirsi, Julkunen Ilse & Karisto Antti (2007) Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. [Plans and Coincidences. Creating Social Work Dissertations in a Post Graduate Group.] Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Saario Sirpa (2007) Instruction of the self. Päivi Rissanen (2007) Rehabilitation and schizophrenia. [Skitsofreniasta kuntoutuminen] Book Review. Janus 4, 379-381

Saario Sirpa & Hämäläinen Pertti (2007) The role of Audit in the Formation of Mental Health Clinic Practices. Janus, Finnish Journal of Social Policy and Social Work. 2/2007.

2006

Juhila Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat [As Social Workers and Clients. The Societal Functions and Places of Social Work]. Tampere: Vastapaino.

Korpinen Johanna, Eskonen Inkeri& Raitakari Suvi (2006) Vallan määrittämät lapsi- ja asiantuntijapuhujat: faktaa, selontekoja ja kokemuksia [Child and Expertise Talk Defined by Power: Facts, Reports and Experiences]. In Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen & (eds.) Lapset & sosiaalityö. Sosiaality ön tutkimuksen seuran vuosikirja.

Kulmala Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta [Narrated Experiences of Stigmatised identity and Otherness]. Acta Universitatis Tamperensis 1148. Tampere: Tampere University Press.

Meltti Tero & Räsänen Jenni-Mari (2006) Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä
monipuolisesti [Social Workers are using Internet in Many Ways]. Sosiaaliturva 5/06.

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and Marking Marginal Selves. Interactive and Rhetorical Perspective to Clienthood in Child Care Meetings and Records]. Acta Universitatis Tamperensis 1183. Tampere: Tampere University Press.

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and Marking Marginal Selves. Interactive and Rhetorical Perspective to Clienthood in Child Care Meetings and Records].Janus 4, 411-418.

Räsänen Jenni-Mari & Meltti Tero (2006) Internetin ja Sosiaaliportin monipuolinen
käyttö sosiaalityössä [Many Ways to Use Internet and ”Sosiaaliportti” in Social Work]. Talentia 4/06.

Saario Sirpa (2006) Mielenterveystyöntekijöiden arkea: tasapainoilua määrällisesti tehokkaan ja paneutuvan asiakastyön välillä [The Everyday Practices of Mental Health Workers: Balancing between Quantitatively Efficient and Intensive Client Work] . In Maria Tapola-Haapola, Elina Pekkarinen & Susanna Hoikkala (eds..) Tutkiva sosiaalityö: ”Sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto” . Talentia ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

2005

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2005) Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemassa. [The Turn into Studying Practices in Social Work Research. Interpreting Texts and Own Memories from the 1980’s and the 1990’s]. Janus (13)3, 289-305.

Juhila Kirsi (2005) Sosiaalityö, yrittäjyys ja riippuvuus. Oikeuksista velvollisuuksiin, tuesta kontrolliin? [Social Work, Entrepreneurship and Dependency. From Rights to Responsibilities, from Support to Control?] Janus (13) 2, 179-186.

Juhila Kirsi (2005) Oikeuksista velvollisuuksiin, tuesta kontrolliin? [From Rights to Responsibilities, from Support to Control?] Sosiaaliturva 4/2005, 10-11.

Kulmala Anna (2005) Kertomus mielenterveysongelmaiseksi määrittymisestä – saatu diagnoosi osana itseymmärrystä. [Defined as Mentally Ill – Diagnosis as a Part of Self Understanding]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 42, 281-293.

2004

Juhila Kirsi (2004) Constituting Client Careers at the Edge of the Helping Systems. In Vesa Puuronen ym. (eds.) New Challenges for the Welfare Society. Joensuu: University of Joensuu, Publications of Karelian Institute, N:o 142, 295-310.

Juhila Kirsi (2004) Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus. Historiaa ja nykysuuntauksia [Researching Social Work Interaction – an Overview about the History and Current Approaches]. Janus (12)2, 155-183.

Juhila Kirsi (2004) Talking Back to Stigmatised Identities. Negotiation of Culturally Dominant Categorizations in Interviews with Shelted Residents. Qualitative Social Work (3)3, 259-275.

Juhila Kirsi (2004) Vastapuhe ja leimattu identiteetti [Stigmatised Identities and Talking Back to Them] In Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta. Helsinki: Gaudeamus, 20-32.

Kulmala Anna (2004) Toiset identiteettiä rakentamassa. [Others as Devices in Identity Construction] Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):3, 231-241.

Kulmala Anna & Vanhala Anni (2004) Vanhemmuus marginaalissa. Kulttuurinen mallitarina osana henkilökohtaista vanhemmuutta. [Parenthood on the Margin] In Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus.

Raitakari Suvi (2004) Institutionaalisesti tulkittu ja neuvoteltu nuori. Huolta herättävä nuori palaverivuorovaikutuksen osapuolena. [Adolescent Interpreted and Negotiated in the Institution. Adolescents` Positions in a Child Welfare Meetings]. Nuorisotutkimus 4, 35-48.

Raitakari Suvi (2004) Nuoren elämänhallinta – toivottua arkea ohjeistamalla? [Adolescents` Life Management – Favourable Every Day Life by Giving a Piece of Advice?] In Arja Jokinen & Anna Kulmala & Laura Huttunen (eds.) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 56-73.

2003

Hall Christopher, Parton Nigel, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (2003) Conclusion: Yes, But Is This of Any Use? In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Servicep. London: Jessica Kingsley Publishers, 223-233.

Hall Christopher, Juhila Kirsi, Parton Nigel & Pösö Tarja (eds.) (2003) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. London: Jessica Kingsley Publishers, 272 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2003) Sosiaalityötä menestystarinoiden tuolla puolen? [Social Work beyond the Success Stories?] In Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityö vaikuttajana. [Social Work and Influencing] Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2003, 149-168.

Juhila Kirsi (2003) Creating a ‘Bad’ Client: Disalignment of Institutional Identities in Social Work Interaction. In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 83-95.

Juhila Kirsi, Pösö Tarja , Hall Christopher & Parton Nigel (2003) Introduction: Beyond Universal Client. In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 11-24.

Kulmala Anna (2003) Ulkopuolisuuden paikat – Metaforat kokemusten kerronnan välineinä omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa. [Being Out of it All- Metaphors as Means of Conveying Experiences] JANUS vol. 11 (4), 319-333.

Kulmala Anna, Vanhala Anni & Valokivi Heli (2003) Sosiaalityön kohtaamisia asiakkaiden kertomana. [Social Work in Clients’ Stories]. In Anneli Pohjola, Marketta Rajavaara & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityö ja vaikuttaminen [Social Work and Influencing]. Jyväskylä: SoPhi, 125-146.

Raitakari Suvi (2003) Nuorten tukiasuminen – paikka marginaalin ja elämänhallinnan rajalla. [Supported Housing – on the Edge of Margin and Normal Life] Omakolo-Projects Final Report. Oulu: Nuorten Ystävät ry:n tutkimussarja.
Saatavilla www-muodossa:
http://www.nuorten-yst.fi/docs/library/level_0/LR-omakolo.pdf.

Raitakari Suvi (2003) Nuorten tukiasumisen monitasoinen asiakkuus, hinta ja (yhteis)työ. Nuorten tukiasumiskokeilu sosiaalityöntekijöiden haastattelujen valossa. [Clienthood and Price. Supported Housing Project from the Social Workers Point of View ] Omakolo-Projects Report. Oulu: Nuorten Ystävät ry:n tutkimussarja. (julkaisematon)

2002

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2002) Yhdessä kirjoittaminen [Collaborative Scientific Writing] In Merja Kinnunen & Olli Löytty (eds.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 109-118.

Juhila Kirsi (2002) Sosiaalityö marginaalissa? [Is Social in Margin?] In Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (eds.) Marginaalit ja sosiaalityö. [Margins and Social Work] Jyväskylä: SoPhi, 11-19.

Juhila Kirsi, Forsberg Hannele & Roivainen Irene (eds.) (2002) Marginaalit ja sosiaalityö. [Margins and Social Work] Sosiaalityön vuosikirja 2001. Jyväskylä: SoPhi.

Raitakari Suvi (2002) Accommodation Service on the Edge of Life Management teoksessa Ingrid Sahlin & Sirkka-Liisa Kärkkäinen (eds.) Bostadslöshet som problem och politik. Aktuell nordisk forskning.[Homelessness as Social Problem and Politics] Kööpenhamina: nordiska Ministerr ådet, TemaNord 2002:558.

2001

Juhila Kirsi & Pösö Tarja (2000) Auttamisen organisaatiot ja ongelmien tulkinnat tulkinnat [The Organizations of Helping and Interpretations of Problems]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 35-64.

Juhila Kirsi (2000 Organisaation sanelemaa toimintaa vai syvällistä vuorovaikutusta? Institutionaalinen tehtävä ja ammatilliset tavoitteet päihdekeskusteluissa [Institutional Task and Professional Aims in Conversations about Alcohol Abuse]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 191-219.

Juhila Kirsi (2000) Neuvot ja pulmat lastensuojelukeskusteluissa [Advice and Troubles in Child Protection Conversations]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 105-129.

Juhila Kirsi (2000) Sosiaalityön luokittelu ja ohjeistaminen – ristiriidassa refleksiivisyyden kanssa? [The Dilemma between Reflexivity and External Regulation in Social Work] Janus (8)2, 150-163.

1999

Forsberg Hannele & Juhila Kirsi (1999) Sosiaalityön ammattikäytännöt ja tutkimustieto [Professional Practices and Scientific Knowledge in Social Work]. Janus (7)4, 367-373.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1999) Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta [The Map of Discourse Analytic Research]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 54-97.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1999) Introduction: Constructionist Perspectives on Social Work Practice. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 3-24.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (eds.) (1999) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 310 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä [Discourse Analysis in Action]. Tampere: Vastapaino, 281 p.

Juhila Kirsi (1999) Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät – tilanteisesta kulttuuriseen kontekstiin [Constructing and Using Cultural Knowledge – from Situational to Cultural Context]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeess ä. Tampere: Vastapaino, 160-198.

Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1999) Kymmenen kysymystä diskurssianalyysistä [Ten Questions from Discourse Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero ä. Tampere: Vastapaino, 233-252.

Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1999) Negotiating Constructions: Rebridging Social Work Research and Practice in the Context of Probation Work. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 274-303.

Juhila Kirsi (1999) Tutkijan positiot [The Positions of a Researcher]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 201-232.

Juhila Kirsi & Tarja Pösö (1999) Local Cultures in Social Work. Ethnographic Understanding and Disourse Analysis of Probation Work. In Synnöve Karvinen & Tarja Pösö & Mirja Satka (eds.) Reconstructing Social Work Research. Finnish Methodological Adaptations. Jyväskylä: SoPhi and Sosiaalityön tutkimuksen seura, 165-207.

1998

1997

Juhila Kirsi (1997) Asunnottomuus ja tuttujen argumenttien ketju [ Homelessness and the Chain of Common Sense Arguments] Lectio praecursoria Tampereen yliopistossa 1.11.1996, Janus (5)1, 76-78.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1997) Social Work as Negotiation – Constructing Social Problems and Clienthood. Nordisk Sosialt Arbeid (17)3, 144-152.

Juhila Kirsi (1997) Asunnottomuus ja tuttujen argumenttien ketju [ Homelessness and the Chain of Common Sense Arguments] Lectio praecursoria Tampereen yliopistossa 1.11.1996, Janus (5)1, 76-78.

1996

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1996) Merkitykset ja vuorovaikutus – poimintoja asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta [Meanings and Interaction – Analysing Cultural Talk on Homelessness in Different Settings]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis, ser A, vol. 510, 260 p.

1995

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1995) Asumiskyvystä kynnyskysymys. Asunnoton määrittelyjen pyörteissä. [Housing Ability as an Issue. Defining the Characteristics of Homeless People] In Utelias järki ja sosiaalipolitiikka. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 58-70.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (eds.) (1995) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat – konstruktionistinen näkökulma [Social Work, Clienthood and Social Problems – Constructionist Perspective]. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 202 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1995) Tulkitseva sosiaalityö [Interpretative Social Work]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat – konstruktionistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 9-31.

Juhila Kirsi (1995) Asiakkuuden edellytykset neuvottelussa [Negotiating the Criteria of Clienthood]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat – konstruktionistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 155-192.

Juhila Kirsi (1995) Factual Accounting in the Discourse on Homelessness. Scandinavian Journal of Social Welfare (4)1, 44-54.

1994

Juhila Kirsi (1994) Muistot resurssina – entisten asunnottomien menneisyyspuheiden tarkastelua. [Memories as a Resource – Analysing the Remembering of Former Homeless Persons] Janus (2)2, 164-177.

1993

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1993) Diskursiivinen maailma: teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. [Discursive World: Theoretical Premises and Analytical Concepts] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 17-47.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset [The ABC of Discourse Analysis]. Tampere: Vastapaino, 238 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Roivainen Irene (1993) Kukapa meistä haluaisi olla eettinen relativisti? [Who would like to be an Ethical Relativist?] Janus (1)2, 8-11.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1993) Valtasuhteiden analysoiminen. [Analysing Power Relations] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 75-108.

Juhila Kirsi (1993) Miten tarinasta tulee tosi? Faktuaalistamisstrategiat viranomaispuheessa. [From Story to True Facts – Factual Strategies in the Talk of Local Housing Authorities] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 151-188.

1992

Forsberg Hannele, Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Järviluoma Helmi, Kuronen Marjo, Pösö Tarja, Ritala-Koskinen Aino, Roivainen Irene, Rostila Ilmari, Silverman David & Suoninen Eero (1991) Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisen tutkimuksenteon vaiheista. [Studying Social Practices. Fragments from the Phases of Empirical Research Work].Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia, Sarja A Nro 1. Tampere: Tampereen yliopisto.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1992) Diskurssianalyysin kirjavat kasvot [The Variety of Discourse Analysis]. Sosiologia (29)2, 132-134.

Juhila Kirsi (1992) Bottom-of-the-Barrel Housing Markets – Discourse Analysis of the Practices of the Municipal Housing and Social Authorities. In Margaretha Järvinen & Christoffer Tigerstedt (eds.) Hemlöshet i Norden. NAD-publikation 22/l992, 183-193.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Diskursseja rakentamassa; näkökulma sosiaalisten käytäntöjen tutkimiseen [Constructing Discourses: One Way of Analysing Social Practices]. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 2, 83 p.

1991

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Diskurssianalyysi: villiä leikkiä merkityksillä vai varteenotettava tutkimustapa [Discourse Analysis: Playing with Meanings or a Serious Resarch Method?]. In Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 1, 37-49.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Pohjimmaiset asuntomarkkinat – diskurssianalyysi kuntatason viranomaiskäytännöistä [The Very Bottom Housing Markets – Discourse Analysis of the Municipal Political and Official Practices]. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 182 p.