MOPSY

Monitieteinen psykososiaalinen syöpätutkimus

linkki

Esittely

Monitieteisen psykososiaalisen syöpätutkimuksen tutkijaryhmä (MOPSY) alkoi muodostua vuonna 2011, kun Tampereen yliopiston kirurgian professori Teuvo Tammelan johdolla valmisteltiin rahoitushakemus eturauhassyövän hoitopäätöksiä koskevaan tutkimushankkeeseen. Pirkanmaan syöpäyhdistys myönsi hankkeelle rahoituksen vuosiksi 2012-2014. Sittemmin tutkijaryhmä on laajentunut sekä sen jäsenten määrän että tutkimusaiheiden suhteen. Ryhmässä tutkitaan monitieteisesti ja -menetelmällisesti syöpään sairastumisen vaikutuksia ihmisten arkielämään sekä tapoja, joilla he pyrkivät selviytymään hoidon sivuvaikutusten ja sairaudesta toipumiseen liittyvien epävarmuuksien kanssa. Ryhmässä on mukana tutkijoita useilta tieteenaloilta; kansanterveystieteestä, lääketieteestä, sukupuolentutkimuksesta, sosiaalityöstä, terveyssosiologiasta, hoitotieteestä ja sosiaaligerontologiasta. Erityisinä tutkimusaiheina ryhmässä on tällä hetkellä eturauhassyöpäpotilaiden hoidon jälkeinen koettu hyvinvointi sekä tavat, joilla hoitohenkilökunta, järjestöt ja vapaaehtoiset tukihenkilöt pystyisivät vastaamaan syöpää sairastavien tukitarpeisiin.

Lisätietoa käynnissä olevista ja päättyneistä projekteista saat täältä.

 

 

 

 

ajankohtaista

Juttua hankkeestamme Alusta!-lehdessä

MOPSY:n Eeva Harju ja Marjaana Jones kertovat Alusta!-verkkolehdessä käynnissä olevan hankkeensa “Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja järjestöt syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen tarjoajina” teemoista. Kiitokset Tiina Heikkilälle jutusta, jonka pääsee lukemaan tästä.  

Uusi julkaisu

Kesälomien aikana Marjaana Jones ja Ilkka Pietilä julkaisivat artikkelin nimeltä Expertise, advocacy and activism: A qualitative study on the activities of prostate cancer peer support workers. Artikkeli käsittelee eturauhassyövän vertaistukihenkilöiden …

MOPSY onnittelee Annastiina Hakulista

Tänään pääsimme aamupalaverimme yhteydessä onnittelemaan tutkimusavustajaamme Annastiina Hakulista, joka on juuri valmistunut Terveystieteiden maisteriksi. Hän on gradussaan “Eturauhassyöpää sairastavien miesten näkemyksiä eturauhassyövän seulonnasta” käsitellyt ajankohtaista ja paljon keskustelua herättänyttä aihetta. Annastiina on työskennellyt koko kevään ajan QPro3-hankkeen parissa …