2018

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åsted-Kurki, Päivi (2018) Health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses: results from the longitudinal study. European Journal of Oncology Nursing 37, 51-55. doi:10.1016/j.ejon.2018.11.001.

Harju, Eeva, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åsted-Kurki, Päivi (2018) Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa terveyteen liittyvä elämänlaatu vuosi diagnoosin jälkeen . Hoitotiede 30(3), 238-250. [Health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses a year after diagnosis].

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åstedt-Kurki, Päivi (2018) Marital relationship and health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses: a longitudinal clinical study. Journal of Clinical Nursing. doi:10.1111/jocn.14343.

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åstedt-Kurki, Päivi (2018) Changes in the health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses. International Journal of Urological Nursing 12(1), 27–34.

Pietilä, Ilkka, Jurva, Raisa, Ojala, Hanna & Tammela, Teuvo (2018) Seeking certainty through narrative closure: men’s stories of prostate cancer treatments in a state of liminality. Sociology of Health and Illness. doi: 10.1111/1467-9566.12671

Jones, Marjaana & Pietilä, Ilkka (2018) Expertise, advocacy and activism – a qualitative study on the activities of prostate cancer peer support workers. Health: an interdisciplinary journal for the study of health, illness and medicine. doi:10.1177/1363459318785711

2017

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åstedt-Kurki, Päivi (2017) The health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses before treatment compared with the general population. International Journal of Nursing Practice 23 (5), 1–9.

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åstedt-Kurki, Päivi (2017) Marital relationship and health-related quality of life after prostate cancer diagnosis. International Journal of Urological Nursing 11(2), 73–81.

Holmberg, Suvi (2017) Selontekoja seksuaalisuudesta syöpään sairastumisen arjessa. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 25 (1), 21–37. [Accounts on sexuality in the everyday life with cancer].

2016

Pietilä, Ilkka, Ojala, Hanna, Helminen, Sanna & Tammela, Teuvo (2016) Who has the guts to make this choice? Ideals of masculinity in men’s justifications for their decisions of treatment for localised prostate cancer. International Journal of Men’s Health 15 (3), 267–282.

2015

Ojala, Hanna, Pietilä, Ilkka, Jurva, Raisa & Tammela, Teuvo (2015) Elämänlaatu koetaan yksilöllisesti. Propo – Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen jäsenlehti 1/2015, 4–5. [Quality of life is experienced individually].

2014

Holmberg, Suvi (2014) “Eräänlainen vedenjakaja elämässäni” – arjen muuttuva rytmi rintasyöpään sairastuneiden naisten elämässä. Teoksessa Anna Metteri & Heli Valokivi & Satu Ylinen (toim.) Terveys ja Sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 207–241.

Pietilä Ilkka, Ojala Hanna, Helminen Sanna & Tammela Teuvo (2014) Eturauhassyövän tukihenkilö – vertainen vai asiantuntija? Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 51(2), 101–112. [Prostate cancer peer support worker – a peer or an expert?]

2012

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Tarkka, Marja-Terttu & Åstedt-Kurki, Päivi (2012) Perceived family health in persons with prostate cancer and their family members. Journal of Clinical Nursing 21(3–4), 544–554.

2011

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Tarkka, Marja-Terttu & Åstedt-Kurki, Päivi (2011) Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä sairaalassa saama tuki. Hoitotiede 23(3), 218–229. [Support received by prostate cancer patients and their family members in hospital].