2019

Talvitie, Anna-Maija, Ojala, Hanna, Tammela, Teuvo, Koivisto, Anna-Maija & Pietilä, Ilkka (2019) Factors related to self‐rated health and life satisfaction one year after radical prostatectomy for localised prostate cancer: a cross‐sectional survey. Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi:10.1111/scs.12664 

2018

Hakulinen, Annastiina, Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2018) Eturauhassyöpää sairastavien miesten ajatuksia PSA-testauksesta. Seulontaa hinnalla millä hyvänsä? Propo: Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen jäsenlehti 4/2018, 10-12.

Harju, Eeva (2018) Eturauhassyöpää sairastavien miesten ja heidän puolisoidensa elämänlaatu ja parisuhde. Propo: Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen jäsenlehti 4/2018, 8-9.

Harju, Eeva, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åsted-Kurki, Päivi (2018) Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa terveyteen liittyvä elämänlaatu vuosi diagnoosin jälkeen. Hoitotiede 30(3), 238-250. [Health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses a year after diagnosis].

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åsted-Kurki, Päivi (2018) Health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses: results from the longitudinal study. European Journal of Oncology Nursing 37, 51-55. doi:10.1016/j.ejon.2018.11.001.

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åstedt-Kurki, Päivi (2018) Marital relationship and health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses: a longitudinal clinical study. Journal of Clinical Nursing. doi:10.1111/jocn.14343.

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åstedt-Kurki, Päivi (2018) Changes in the health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses. International Journal of Urological Nursing 12(1), 27–34.

Jones, Marjaana & Pietilä, Ilkka (2018) Expertise, advocacy and activism – a qualitative study on the activities of prostate cancer peer support workers. Health: an interdisciplinary journal for the study of health, illness and medicine. doi:10.1177/1363459318785711

Jones, Marjaana & Pietilä, Ilkka (2018) Alignments and differentiations: People with illness experiences seeking legitimate positions as health service developers and producers. Health: an interdisciplinary journal for the study of health, illness and medicine. doi: 10.1177/1363459318800154

Pietilä, Ilkka, Jurva, Raisa, Ojala, Hanna & Tammela, Teuvo (2018) Seeking certainty through narrative closure: men’s stories of prostate cancer treatments in a state of liminality. Sociology of Health and Illness. doi: 10.1111/1467-9566.12671

2017

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åstedt-Kurki, Päivi (2017) The health-related quality of life of patients with prostate cancer and their spouses before treatment compared with the general population. International Journal of Nursing Practice 23 (5), 1–9.

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Kaunonen, Marja, Helminen, Mika, Isotalo, Taina & Åstedt-Kurki, Päivi (2017) Marital relationship and health-related quality of life after prostate cancer diagnosis. International Journal of Urological Nursing 11(2), 73–81.

Holmberg, Suvi (2017) Selontekoja seksuaalisuudesta syöpään sairastumisen arjessa. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 25 (1), 21–37. [Accounts on sexuality in the everyday life with cancer].

2016

Pietilä, Ilkka, Ojala, Hanna, Helminen, Sanna & Tammela, Teuvo (2016) Who has the guts to make this choice? Ideals of masculinity in men’s justifications for their decisions of treatment for localised prostate cancer. International Journal of Men’s Health 15 (3), 267–282.

2015

Ojala, Hanna, Pietilä, Ilkka, Jurva, Raisa & Tammela, Teuvo (2015) Elämänlaatu koetaan yksilöllisesti. Propo – Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen jäsenlehti 1/2015, 4–5. [Quality of life is experienced individually].

2014

Holmberg, Suvi (2014) “Eräänlainen vedenjakaja elämässäni” – arjen muuttuva rytmi rintasyöpään sairastuneiden naisten elämässä. Teoksessa Anna Metteri & Heli Valokivi & Satu Ylinen (toim.) Terveys ja Sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 207–241.

Pietilä Ilkka, Ojala Hanna, Helminen Sanna & Tammela Teuvo (2014) Eturauhassyövän tukihenkilö – vertainen vai asiantuntija? Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 51(2), 101–112. [Prostate cancer peer support worker – a peer or an expert?]

2012

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Tarkka, Marja-Terttu & Åstedt-Kurki, Päivi (2012) Perceived family health in persons with prostate cancer and their family members. Journal of Clinical Nursing 21(3–4), 544–554.

2011

Harju, Eeva, Rantanen, Anja, Tarkka, Marja-Terttu & Åstedt-Kurki, Päivi (2011) Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä sairaalassa saama tuki. Hoitotiede 23(3), 218–229. [Support received by prostate cancer patients and their family members in hospital].