Hankkeen tarkoituksena on tutkia psykososiaalisten tukipalvelujen asemaa osana syöpää sairastavien ja heidän läheistensä hoitopolkua sekä julkisen terveydenhuollon ja järjestöjen yhteistyötä ja vastuunjakoa. Hankkeessa laajennetaan jo syksyllä 2017 alkaneen pilottiprojektin (Potilaiden ja läheisten osallisuuden edistäminen sekä psykososiaalisen tuen saatavuus TAYS Syöpäkeskuksessa, STM 2017-18) teemoja.

Tutkimushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensin selvitetään terveydenhuollon ammattilaisten tietoa ja näkemyksiä järjestöjen toiminnasta ja syöpää sairastavien tuentarpeista sekä vastaavasti järjestötoimijoiden asemaa tukipalveluiden tuottajina ja heidän yhteistyötään julkisten palveluiden kanssa. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineistonkeräys on saatu päätökseen syyskuussa 2018 ja ensimmäinen tutkimusjulkaisu ilmestyy syyskuussa 2019.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa laaditaan ja pilotoidaan mittari, joka perustuu ensimmäisen vaiheen aineistoihin ja kirjallisuuteen. Hankkeen vastaavina johtajina toimivat FT, dosentti Ilkka Pietilä, KT, dosentti Hanna Ojala ja hanketta koordinoivat TtM Eeva Harju ja TtM Marjaana Jones. Tutkimusavustaja TtK Annastiina Hakulinen vastaa haastatteluaineiston keräämisestä. Tutkimus käynnistyi vuoden 2018 alussa ja sen rahoittajana toimii VTR.