Professori Teemu Murtolan johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään ohjatun liikuntaharjoittelun vaikutusta hormonihoitoa saavien eturauhassyöpäpotilaiden liikunnalliseen aktiivisuuteen, verensokeri- ja kolesterolipitoisuuksiin sekä hormonihoidon haittavaikutuksiin. Tutkimuksessa kerätään myös laadullista aineistoa yksilö- ja ryhmähaastatteluilla. Haastattelujen tarkoituksena on kartoittaa hormonihoidon ja liikunnan vaikutuksia eturauhassyöpää sairastavien miesten elämänlaatuun ja  selvittää, miten miehet näkevät tutkimuksen merkityksen liikunnallisen aktiivisuutensa kannalta. Tutkimus käynnistyi syksyllä 2018. Mopsy-ryhmästä Annastiina Hakulinen, Eeva Harju, Hanna Ojala ja Ilkka Pietilä ovat toteuttamassa hankkeen laadullista osuutta. Ensimmäinen laadulliseen aineistoon pohjautuva tutkimusjulkaisu työn alla ja se on tavoitteena saada valmiiksi kesän 2019 aikana.