Professori Teemu Murtolan johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään ohjatun liikuntaharjoittelun vaikutusta hormonihoitoa saavien eturauhassyöpäpotilaiden liikunnalliseen aktiivisuuteen, verensokeri- ja kolesterolipitoisuuksiin sekä hormonihoidon haittavaikutuksiin. Tutkimuksessa kerätään myös laadullista aineistoa yksilö- ja ryhmähaastatteluilla. Haastattelujen tarkoituksena on kartoittaa hormonihoidon ja liikunnan vaikutuksia eturauhassyöpää sairastavien miesten elämänlaatuun ja  selvittää, miten miehet näkevät tutkimuksen merkityksen liikunnallisen aktiivisuutensa kannalta. Tutkimus käynnistyi syksyllä 2018. Mopsy-ryhmästä Annastiina Hakulinen, Eeva Harju, Hanna Ojala ja Ilkka Pietilä ovat toteuttamassa hankkeen laadullista osuutta.