Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa pilottiprojektissa on tavoitteena on seurata potilaiden ja läheisten osallistumismuodon, Potilasfoorumin, toimintaa sekä tutkia psykososiaalisen tuen saatavuutta ja asemaa osana syöpää sairastavien hoitoa. Projektin vastaavana tutkijana toimii FT, dosentti Ilkka Pietilä ja projektitutkijana TtM Marjaana Jones.

Projektin teemoja laajennetaan vuonna 2018 alkaneessa laajemmassa hankkeessa (Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja järjestöt syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen tarjoajina, VTR 2018-2019), joka keskittyy erityisesti Syöpäkeskusten ja järjestöjen yhteistyöhön.