Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen (2012-2014) rahoittamassa hankkeessa tutkittiin tapoja, joilla paikalliseen eturauhassyöpään sairastuneet miehet käsittelevät ja tulkitsevat sairaudesta saamaansa informaatiota, erityisesti hoitomuodon valintaan liittyen, sekä syöpähoitojen jälkeistä elämänlaatua.

Hanke toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa selvitettiin niitä perusteita, joilla syöpähoitoa koskevia päätöksiä tehdään. Tutkimuskohteena olevilla miehillä oli eturauhasen sisäinen syöpä, jonka ennuste oli hyvä, ja miehille oli siksi tarjottu aktiivisen seurannan hoitovaihtoehtoa. Tavoitteena oli selvittää, millä perusteilla jotkut potilaat valitsevat aktiiviseurannan ja osa puolestaan päätyy varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin (leikkaus tai sädehoito).

Toisessa tutkimusosassa keskityttiin radikaalien hoitotoimenpiteiden jälkeiseen elämänlaatuun. Tutkimuskohteena olivat eturauhassyöpähoitojen jälkeen merkittäviä sivuvaikutuksia (yleisimpänä virtsankarkailu ja potenssiongelmat) saaneet miehet, jotka kokivat elämänlaatunsa joko huonoksi tai hyväksi sivuvaikutuksista huolimatta. Tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat tuottavat tai heikentävät elämäntyytyväisyyttä ja millaisena sairastamisen prosessi nähdään jälkikäteen osana elämänkulkua.