Vuonna 2017 käynnistyneessä (rahoittajat: STM, 2017-2018; Syöpäsäätiö, 2018-2020) tutkimushankkeessa tarkastellaan eturauhassyövän hoitotoimenpiteiden jälkeistä elämänlaatua hoitoja seuraavina vuosina kohorttiasetelmalla. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat tuottavat tai heikentävät elämäntyytyväisyyttä, millaisena sairastamisen prosessi nähdään jälkikäteen osana arkipäivää, sosiaalisia suhteita ja elämänkulkua sekä miten sivuvaikutusten merkitys elämäntyytyväisyydessä muuttuu ajan kuluessa. Tutkimuksessa hyödynnetään samoille potilaille toistuvasti lähetettyjä lomakekyselyjä sekä osalle potilaista tehtäviä toistuvia puolistrukturoituja haastatteluja.

Hanke toteutetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan kirurgian vastuualueen (urologia) sekä Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan monitieteellisenä yhteistyönä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii LKT, professori, Teuvo Tammela ja tutkijoina FT, dosentti Ilkka Pietilä, KT, dosentti Hanna Ojala, LT ja apulaisylilääkäri Jarno Riikonen. Hanketta koordinoi ja siihen väitöskirjaansa tekee TtM Anna-Maija Talvitie. Hankkeen tutkimusavustajana toimii TtK Laura Lahti.