Naapurijurtta-hanke kartoittaa naapuridialogien todellisuutta ihmisten parissa monikielisessä ja -kulttuurisessa lähiössä, Hervannassa. Työskentelyssä yhdistyvät pihoilla liikkuva jurtta, asukkaiden kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus ja yhteisötaide.

Naapurijurtta-hankkeessa tarkastellaan neljää limittäistä kysymystä:

  • Mihin tarpeisiin naapurustumisen ja kotoutumisen tiloja tällä hetkellä eniten tarvitaan?
  • Miten vaikeita tunteita ja huolia voidaan käsitellä ihmisten välisiä luottamusta ja sosiaalisia siteitä vahvistaen?
  • Millaiset jokapäiväiset sosiaaliset käytännöt ja prosessit edistävät rauhanomaista rinnakkaiseloa?
  • Millä tavoin toimivat arkisen naapuridialogin käytännöt leviävät ja vahvistuvat yhteisössä?

Tutkimuksen tavoite on kuulla, nähdä, löytää ja vahvistaa eri kielisten ja erilaisista kulttuurisista, uskonnollisista ja yhteiskunnallisista traditioista ammentavien naapurusten toimivia dialogisia käytäntöjä. Hanke tutkii naapuridialogien kirjoa menemällä sinne, missä ihmiset liikkuvat: talojen väleihin ja korttelipihoihin. Pyrimme ymmärtämään ihmisten sosiaalisia liikkeitä, elämänrytmiä sekä heidän välisiään sidoksia.

Taiteen ja tutkimuksen yhdistäminen tarjoaa mukaan tuleville ihmisille ilmaisukanavia olemassa olevien naapuruussuhteiden ilmi tuomiseen. Hanketta luonnehtii kokeilevuus, tutkimuksen altistaminen ihmisille ja sen vieminen pois yliopistoinstituutiosta. Jurtta itsessään on sekä taideteos että kokeileva ja kiertävä paikka, joka kartoittaa ja luo kohtaamisia sekä tilaa dialogille.

Hanke toimii ajalla 1.1.2018-31.12.2020 ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö.

Työryhmän jäsenet (takaa vasemmalta): Karim Maïche (tutkija), Eeva Puumala (tutkija, hankkeen johtaja), Imran Adan (naapurustokoordinaattori), Salome Tuomaala (tutkija), Anne Savitie (taiteilija) sekä S.M. Khalid Imran (taiteilija) (Kuva: Steve Gourlay)