Esittely

Kohti 2020-luvun tietämättömyyden yhteiskuntaa?

Globaalin talouden muutokset, digitalisaatio, teköäly ja sosiaalisen median nousu ovat edistäneet totuuden jälkeisen ajan poliittista kehitystä, jossa sekä tietoa että tietämättömyyttä tuotetaan uusilla tavoilla. NEGATE tutkimushanke kehittää uutta ymmärrystä, miten digitaalinen talous, teköäly, sosiaalisen median vertaistoiminta ja vapaaehtoistyö haastavat korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden osaamista, asemaa ja tiedon tuottamisen tapoja. Hyödyntämällä yhteiskuntatieteellistä ja filosofista tutkimusta tietämättömyydestä, hanke tutkii tietämättömyyden valtaa asiantuntijatyössä kolmen tapaustutkimuksen avulla terveydenhuollossa, IT-alalla ja sosiaalityössä. Hanke tuottaa uutta tietoa ei-tietämisen ja tietämättömyyden merkityksestä asiantuntijatyössä, korostaen ei-tietämisessä piileviä mahdollisuuksia luovuuteen ja epävarmuuden sietämiseen. Projektin tavoitteena on antaa asiantuntijatyöhön välineitä tunnistaa erilaisia tietämättömyyden ulottuvuuksia ja vahvistaa tietämättömyyden tutkimusta uutena tutkimusalueena Suomessa.

Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen Suomessa 2020-luvulla (NEGATE) hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2018-2022.

ajankohtaista

Mindfulness on teknologiayritysten affektiivista investointia

Amerikkalaiset ja eurooppalaiset teknologiayritykset ovat innokkaasti hyödyntäneet tietoisuustaitoja ja mindfulnessia lisätäkseen johtajiensa ja työntekijöidensä luovuutta ja tuottavuutta. Erityisesti kliinisen psykologian ja psykiatrian aloilla tehty tutkimus osoittaa, että mindfulness tarjoaa monia …

Piilaakson singulariteettiaktivismia

Amerikkalainen kirjailija, keksijä ja futuristi Raymond Kurzweil on tullut tunnetuksi tekoälyä koskevista ennustuksistaan, erityisesti muotoilemistaan teknologista singulariteettia koskevista käsityksistään. Teknologisella singulariteetilla tarkoitetaan kuvitteellista tilannetta, jossa supertekoäly (Artificial Super Intelligence, ASI) …