Negate

“We live in a world of radical ignorance” – Robert Proctor

Esittely

Kohti 2020-luvun tietämättömyyden yhteiskuntaa?

Globaalin talouden muutokset, digitalisaatio, teköäly ja sosiaalisen median nousu ovat edistäneet totuuden jälkeisen ajan poliittista kehitystä, jossa sekä tietoa että tietämättömyyttä tuotetaan uusilla tavoilla. NEGATE tutkimushanke kehittää uutta ymmärrystä, miten digitaalinen talous, teköäly, sosiaalisen median vertaistoiminta ja vapaaehtoistyö haastavat korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden osaamista, asemaa ja tiedon tuottamisen tapoja. Hyödyntämällä yhteiskuntatieteellistä ja filosofista tutkimusta tietämättömyydestä, hanke tutkii tietämättömyyden valtaa asiantuntijatyössä kolmen tapaustutkimuksen avulla terveydenhuollossa, IT-alalla ja sosiaalityössä. Hanke tuottaa uutta tietoa ei-tietämisen ja tietämättömyyden merkityksestä asiantuntijatyössä, korostaen ei-tietämisessä piileviä mahdollisuuksia luovuuteen ja epävarmuuden sietämiseen. Projektin tavoitteena on antaa asiantuntijatyöhön välineitä tunnistaa erilaisia tietämättömyyden ulottuvuuksia ja vahvistaa tietämättömyyden tutkimusta uutena tutkimusalueena Suomessa.

Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen Suomessa 2020-luvulla (NEGATE) hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2018-2022.

ajankohtaista

Suomen Akatemialta rahoitus NEGATE:lle

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi kesäkuussa 2018 Jaana Parviaisen johtamalle hankkeelle Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen 2020-luvun vaihteen Suomessa (NEGATE) neljän vuoden rahoituksen. Monitieteisessä NEGATE …

Hoivarobotiikkaa Työn murros -seminaarissa

Taloushistoria tuntee vanhastaan kolme teollista vallankumousta. Ensimmäinen toi höyrykoneen, toinen polttomoottorit ja kolmas vei suorittavan työn Aasiaan. Nyt käsillä olevalla neljännellä kumouksella viitataan digitalisaatioon ja robotisaatioon. Jo nyt 2010-luvulla on …