Esittely

Kohti 2020-luvun tietämättömyyden yhteiskuntaa?

Globaalin talouden muutokset, digitalisaatio, teköäly ja sosiaalisen median nousu ovat edistäneet totuuden jälkeisen ajan poliittista kehitystä, jossa sekä tietoa että tietämättömyyttä tuotetaan uusilla tavoilla. NEGATE tutkimushanke kehittää uutta ymmärrystä, miten digitaalinen talous, teköäly, sosiaalisen median vertaistoiminta ja vapaaehtoistyö haastavat korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden osaamista, asemaa ja tiedon tuottamisen tapoja. Hyödyntämällä yhteiskuntatieteellistä ja filosofista tutkimusta tietämättömyydestä, hanke tutkii tietämättömyyden valtaa asiantuntijatyössä kolmen tapaustutkimuksen avulla terveydenhuollossa, IT-alalla ja sosiaalityössä. Hanke tuottaa uutta tietoa ei-tietämisen ja tietämättömyyden merkityksestä asiantuntijatyössä, korostaen ei-tietämisessä piileviä mahdollisuuksia luovuuteen ja epävarmuuden sietämiseen. Projektin tavoitteena on antaa asiantuntijatyöhön välineitä tunnistaa erilaisia tietämättömyyden ulottuvuuksia ja vahvistaa tietämättömyyden tutkimusta uutena tutkimusalueena Suomessa.

Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen Suomessa 2020-luvulla (NEGATE) hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2018-2022.

ajankohtaista

Piilaakson singulariteettiaktivismia

Amerikkalainen kirjailija, keksijä ja futuristi Raymond Kurzweil on tullut tunnetuksi tekoälyä koskevista ennustuksistaan, erityisesti muotoilemistaan teknologista singulariteettia koskevista käsityksistään. Teknologisella singulariteetilla tarkoitetaan kuvitteellista tilannetta, jossa supertekoäly (Artificial Super Intelligence, ASI) …

Tekoälyn politiikka ja asiantuntijuuden haasteet

Uuden sukupolven tekoälyteknologioita hyödynnetään yhä laajemmin erikoistunutta koulutusta ja osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä eri aloilla, esimerkiksi ekonomistien (taloudellinen mallintaminen), lääkäreiden (IBM:n Watson potilaiden diagnosoinnissa ja hoidossa), toimittajien (tausta-aineistojen käsittely, uutisrobotit), arkkitehtien …

Miten fiktio hoivaroboteista muuttui faktoiksi?

Japanissa kaupallisille markkinoille kehitetyt palvelurobotit eivät ole olleet toivottuja menestystarinoita. Kansainvälisessä mediassa suomalaismedia mukaan luettuna elää kuitenkin sitkeästi uskomus, että robotteja käytettäisiin Japanissa laajasti ikääntyvien hoivassa. Mistä tälläiset uskomukset kumpuavat? …