News and Events

Antti Wallin väitteli eläkeläisten tilasta

Antti Wallinin väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle/10024/104899 Työssään Wallin esittää, että eläkeläisten lukumäärän lisääntyessä heidän sosiaalinen toimintansa muuttaa kaupunkia entistä enemmän eläkeläisten tilaksi. He pyrkivät tekemään kaupunkielämästään parasta mahdollista käytössään olevilla …

Sosiaalinen monimuotoisuus esiin kartan avulla

Miltä kaupunki näyttäytyy sosiaalisen monimuotoisuuden valossa? Interaktiivinen kokemuskartta tuo esiin maahanmuuttajanuorten ja ikääntyneiden kaupunkilaisten kokemuksia. Blogikirjoitus DAC-hankkeen kotisivuilla Koettu Tampere -kartta