2018

Niitamo, Annaliina & Sjöblom, Jonas (2018) Verkkokeskustelut kommunikatiivista suunnittelua edistämässä: Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmä kaupunkisuunnittelun kumppanina? Yhdyskuntasuunnittelu 56 (2).

Häikiö, Liisa (2018). Parasta kaupunki­politiikkaa on sosiaalisesti kestävän kaupunki­kehityksen edistäminen. Teoksessa Kaupunkien aikakausi : Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja 2020-luvun kaupunkipolitiikasta. Helsinki: Helsingin kaupunki, 26-29. (Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:11).

Kuokkanen, Ronja (2018) “The Role of the Local Community in Promoting Discursive Participation: A Reflection on Elderly People’s Meetings in a Small Rural Community in Finland,” Journal of Public Deliberation: Vol. 14 : Iss. 1 , Article 9.
Available at: https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol14/iss1/art9

Puumala, Eeva, Ylikomi Riitta, Ristimäki Hanna-Leena (2018). “Giving an Account of Persecution: The Dynamic Formation of Asylum Narratives,” Journal of Refugee Studies 31(2), 197-215. Available at: https://academic.oup.com/jrs/article/31/2/197/4158632?guestAccessKey=ae30ba82-0191-4c13-bdac-4d254db39814

Salminen Jarkko. (2018). The spatial logics of justification : the case of a dispute over a car-free street in Tampere, Finland. European Journal of Cultural and Political Sociology 5 (1-2), 66-89.

Van Aerschot, Lina, Salminen, Jarkko. (2018). Hyvä, paha lähiö – nuoret ja asuinalueella syntyvä sosiaalinen pääoma. Sosiologia 2018:3, 248-262.

2017

Bäcklund Pia, Häikiö Liisa, Leino Helena, Kanninen Vesa. (2017). Bypassing publicity and transparency for getting things done:between informal and formal planning practices in Finland. Planning Practice & Research.

Bäcklund, Pia & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Luukkonen Juho (2017). Julkishallinto sosiaalisten käytäntöjen kimppuna: teoreettis-metodologisia näkökulmia julkishallinnon toiminnan tutkimiseen. Hallinnon Tutkimus, 2/2017, 81–91.

Häikiö Liisa, Fraisse Laurent, Adam Sofia, Jolanki Outi, Knutagård Marcus (2017). The Janus face of social innovation in local welfare initiatives. Teoksessa Martinelli Flavia, Anttonen Anneli, Margitta Mätzke (eds.) Social Services Disrupted : Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. Cheltenhamn UK: Edward Elgar, 281–301.

Häikiö Liisa, Kallinen Yrjö. (2017). Nuorten aikuisten tarpeet ja asiantuntijoiden mahdollisuudet palveluiden suunnittelussa. Teoksessa Aaltonen Sanna, Kivijärvi Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 103–126.

Häikiö, Liisa & Snellman, Karita (2017). Marginaalisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten osallistuminen. Teoksessa Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere University Press: Tampere, 118-135. Lue tästä.

Häikiö Liisa, Sointu Liina, Lehtonen Turo-Kimmo, Van Aerschot Lina. (2017). Lasten perusterveydenhuollon valinta. Vanhempien odotukset ja perustelut. Suomen lääkärilehti 72 (11), 723-727.

Puumala, Eeva (2017). Asylum seekers, sovereignty and the senses of the international: A politico-corporeal struggle. London: Routledge.

Puumala, Eeva, Kynsilehto Anitta (2017). Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien haastattelu. Teoksessa Hyvärinen, Matti, Ruusuvuori, Johanna, Nikander Pirjo (toim.): Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino, 357-376.

Sointu, Liina (2017) Hoiva iäkkäiden puolisoiden suhteessa ja arjessa. Janus 25: 1, 61-67.

Zechner Minna, Hoppania Hanna-Kaisa, Karsio Olli, Näre Lena, Olakivi Antero, Sointu Liina, Vaittinen Tiina (2017) Sote-norsu posliinikaupassa? Vanhuus ja vaivaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Janus 25:2, 177-181.

2016

Heimo, Anne, Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa, Savolainen, Ulla (2016; eds.). Oral History Journal: Oral History on the Move: Multiple Sites and Sources of Memory.Special Issue

Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina, Salminen Jarkko. (2016). Globaalin menetelmän paikalliset käytännöt – Osallistuva budjetointi Tesomajärven suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1), 2.

Häikiö Liisa, Salminen Jarkko. (2016). Osallistuvan budjetoinnin oikeudenmukaisuus. Janus 24 (4), 340-357.

Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina. (2016). Osallisuus aluekehittämisessä: Menetelmät ja prosessit. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1).

Kallinen, Yrjö & Häikiö, Liisa (2016) Nuoret palveluiden suunnittelussa.  Tutkitusti parempi lähiö – asuinaluiden kehittämisohjelman tutkimusjulkiau. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus & Ympäristöministeriö, 57–59.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Savolainen, Ulla. (2016). The interplay of memory and matter: narratives of former Finnish Karelian child evacuees.. Oral History 44 (2), 59–68.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa.. Sosiologia 53 (4), 396-415.

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2016). Perheettömiksi suojellut: yksin tulleiden alaikäisten oikeus perheeseen. Teoksessa Fingerroos Outi, Tapaninen Anna-Maria, Tiilikainen Marja (toim.) Perheenyhdistäminen : Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi?. Tampere: Vastapaino, 89-109.

Kynsilehto Anitta, Puumala Eeva. (2016). Intimate economies of state practice: materialities of detention in Finland. Teoksessa Conlon Deirdre, Hiemstra Nancy (toim.) Intimate Economies of Immigration Detention: Critical perspectives. London: Routledge, 203-218. (Routledge Frontiers of Political Economy 214).

Puumala, Eeva (2016) Improvised research. Teoksessa Välimäki, Anni; Christopher Hewitt, Leena Kela & Mari Krappala (toim.) Floating Platforms: Encounters between Performance Art and Science. Online.

Salminen, Jarkko & Lehtonen, Pauliina & Häikiö, Liisa (2016) Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa.  Tutkitusti parempi lähiö – asuinaluiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus & Ympäristöministeriö, 84–88.

Salminen Jarkko. (2016). Poliittiset ja moraaliset ulottuvuudet kaupunkitilassa. Oikeuttaminen yksityisautotonta Tampereen Hämeenkatua koskevassa kiistassa. Alue ja ympäristö 45 (1), 15-26.

Sointu Liina. (2016). Osallisuutta ja kontrollia julkisessa tilassa. Teoksessa Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 93-101.

Van Aerschot Lina, Häikiö Liisa, Snellman Karita, Kallinen Yrjö. (2016). Nuoret, pienituloisuus ja asuinalueiden eriytyminen Lähiössä asuvien nuorten käsityksiä taloudellisesta niukkuudesta. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), 540–550.

Van Aerschot, Lina & Karhu, Suvi & Snellman, Karita & Häikiö, Liisa (2016) Tesomalsisten nuorten osallisuutta vahvistavat palvelut. Tutkitusti parempi lähiö – asuinaluiden kehittämisohjelman tutkimusjulkiau. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus & Ympäristöministeriö, 48–51.

Väyrynen Tarja, Kynsilehto Anitta, Puumala Eeva, Pehkonen Samu, Vaittinen Tiina. (2016). Choreographies of Resistance: Mobilities, Bodies and Politics. London and New York: Rowman & Littlefield.

2015

Puthenparambi Jiby Mathew, Kröger Teppo & Van Aerschot Lina (2015) Users of home-care services in a Nordic welfare state under marketisation: the rich, the poor and the sick. Health & Social Care in the Community.

Salminen Jarkko (2015) Juuttumista ja juurettomuutta – käsityksiä nuorten syrjäytymisestäAlusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti.

Van Aerschot, Lina (2015) Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus – omaiset ja raha oleellisia avun järjestämisessä. Janus 23 (1).

2014

Häikiö, Liisa (2014) Institutionalization of Sustainable Development in Decision-Making and Everyday Life Practices: A Critical View on the Finnish Case. Sustainability 6 (9), 5639–5654.

Häikiö, Liisa (2014). Sosiaalinen oikeudenmukaisuus sosiaaliturvan uudistamisessa. Teoksessa Häikiö Liisa & Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 121–143.

Häikiö Liisa & Leino Helena (2014) Tulkitsevan politiikka-analyysin lähtökohdat. Teoksessa Häikiö Liisa & Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 9–32.

Leino Helena & Häikiö Liisa (2014) Lopuksi: Säännöt ja vastarinta. Teoksessa Häikiö Liisa & Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 244–252.

Mikola, Elina & Häikiö Liisa (2014). Merkitysten muodostuminen politiikkaprosesseissa: Päästökaupan kansalliset kamppailut ja tarinalinjat. Teoksessa Häikiö Liisa & Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 56–83.

Sointu Liina (2014) Vakuuttamalla vastuulliseksi vanhemmaksi. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti.