OMAGroup

Liina Sointu sai post doc -rahoituksen Alli Paasikivi Säätiöltä

Varjoja paratiisissa: hoivan tarvitsijaan kohdistuva kaltoinkohtelu omaishoivaajan kertomana -tutkimushanke tarkastelee omaishoivaajan hoivan tarvitsijaan kohdistamaa kaltoinkohtelua ja sen uhkaa omaishoivaajien kertomana. Tutkimus tuottaa tietoa kaltoinkohtelusta, sen uhasta ja uhan hallinnasta sekä omaishoivaajien omaa toimintaa koskevasta huolesta sosiaalitieteellisen …

Antti Wallin väitteli eläkeläisten tilasta

Antti Wallinin väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle/10024/104899 Työssään Wallin esittää, että eläkeläisten lukumäärän lisääntyessä heidän sosiaalinen toimintansa muuttaa kaupunkia entistä enemmän eläkeläisten tilaksi. He pyrkivät tekemään kaupunkielämästään parasta mahdollista käytössään olevilla …

Mistä asumisen laatu muodostuu?

Katja Maununaho, Henna Luoma-Halkola ja Liisa Häikiö pohtivat mistä rakennetun ympäristön koettu laatu muodostuu. Tulevaisuuden laadukkaan asumisen kannalta on olennaista on ymmärtää, että asumisen koettuun laatuun liittyy laajempia kysymyksiä kuin asunto …