PhD Candidate

In my PhD thesis, I study out-of-home mobility of older people in the urban everyday life context with qualitative research methods. I am interested in the meanings of the urban environment and various enabling mobility practices (i.e. dial-a-ride door-to-door service) in relation to the ability to go to places and do things outside home. In my thesis, I scrutinize how these meanings are formed situationally in a complex interplay between the individual and the environment in the everyday life context of older people with mobility restrictions.

Väitöskirjassani tutkin vanhusten arkipäivän liikkumista kaupunkiympäristössä laadullisin tutkimusmenetelmin. Olen kiinnostunut kaupunkiympäristön ja erilaisten mahdollistavien käytäntöjen, kuten palvelubussin, merkityksistä suhteessa iäkkäiden asukkaiden mahdollisuuksiin liikkua kodin ulkopuolella. Väitöskirjassani tarkastelen, miten merkitykset muodostuvat tilanteisesti yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa iäkkäiden asukkaiden arkipäivän kontekstissa.

Projects

Dwellers in Agile Cities. Sub-project: Social Diversity (Academy of Finland, 2016-2019)

Contact

+358 50 509 9254
Henna.Luoma-Halkola@uta.fi