researcher

I work as a researcher in Dwellers in Agile Cities- research project financed by Academy of Finland. In our Social Diversity- subproject we are interested in the participation of manifold dweller groups in the city, including the elderly people. In my research I focus on how agency and possibilities for action are formed in the urban environment in old age. I am interested in what kind of opportunities and limitations the social and physical environments of the city create for the everyday life activities of the elderly people, while acknowledging the heterogeneity of the group.

Työskentelen parhaillaan tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Ketterä Kaupunki- hankkeessa. Olen osa Sosiaalinen monimuotoisuus- osahanketta, jossa olemme kiinnostuneita moninaisten asukasryhmien osallisuudesta kaupungissa. Tutkimuksessani keskityn parhaillaan siihen, miten iäkkäiden ihmisten toimijuus ja toimintamahdollisuudet muodostuvat kaupunkiympäristössä. Olen kiinnostunut siitä minkälaisia mahdollisuuksia tai rajoitteita kaupungin sosiaalinen ja fyysinen ympäristö luovat arkipäiväiselle toiminnalle.

Projects

Dwellers in Agile Cities. Sub-project: Social Diversity (Academy of Finland, 2016-2019)

Contact

+358 50 509 9254
Henna.Luoma-Halkola@uta.fi