PHD CANDIDATE

 

Olen tutkija Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Tutkin tekeillä olevassa sosiaalipolitiikan väitöskirjassani kuntoutusta ja kuntoutuspolitiikkaa sekä nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Muita tutkimuskohteitani ovat olleet kansalaisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon (esim. osallistuva budjetointi) ja kaupunkeihin liittyvät poliittiset kiistat (esim. Hämeenkadun autottomuus).

Jarkko Salminen is a PhD candidate at the University of Tampere’s Faculty of Social Sciences. In his social policy dissertation, he studies rehabilitation policy and social inclusion of young people. His other research interests include citizen participation and democratic innovations (participatory budgeting), conflicts in urban space and political sociology.

Projects

Kuntoutus, palvelut ja työllistyminen. Nuorten kuntoutusrahaa saavien yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavat käytännöt (Kela, 2017-2019)

Contact

Jarkko.Salminen@uta.fi