Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kuntoutuksen ja kuntoutusrahan käytön merkityksestä nuorelle sekä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ja työnantajien merkityksestä mielenterveys- ja käyttäytymisongelmista kärsivien nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollistamisessa. Tutkimus toteutetaan laadullisin menetelmin Pirkanmaalla Kelan myöntämää nuorten kuntoutusrahaa mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöiden vuoksi saavien ja sitä saaneiden parissa. Tarkastelemme mielenterveys- ja käyttäytymisongelmista kärsivien nuorten osallisuutta nuorten, hyvinvointipalveluiden ja työnantajien näkökulmista. Tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaamman ja osallisuutta vahvistavan sosiaaliturvan kehittämistä huomioimalla Kelan etuuksien yhteen kietoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluihin ja työelämään nuorten arkielämässä.

Tutkimusta rahoittaa Kela ja se toteutetaan vuosina 2017-2019.

Tietoa tutkimusprojektin etenemisestä:

Suuri KIITOS kaikille haastatteluihin osallistuneille! Yhteensä haastatteluihin osallistui 21 nuorta. Haastattelut olivat todella onnistuneita ja tällä hetkellä analysoin aineistoa, jota kertyi kiitettävä määrä. Aineisto sisältää paljon hyviä mielipiteitä, kehitysideoita ja kuvauksia. Sitä on todella kiinnostava lukea tarkasti läpi. Saisi montakin tutkimusta tehtyä. Laitan tänne tietoja tutkimuksen etenemisestä. Kaikki tapahtuu tosin hitaasti! Minuun voi olla yhteydessä, jos tulee mieleen mitä vaan kysyttävää. Kiitos vielä kaikille!!!