Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kuntoutuksen ja kuntoutusrahan käytön merkityksestä nuorelle sekä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ja työnantajien merkityksestä mielenterveys- ja käyttäytymisongelmista kärsivien nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollistamisessa. Tutkimus toteutetaan laadullisin menetelmin Pirkanmaalla Kelan myöntämää nuorten kuntoutusrahaa mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöiden vuoksi saavien ja sitä saaneiden parissa. Tarkastelemme mielenterveys- ja käyttäytymisongelmista kärsivien nuorten osallisuutta nuorten, hyvinvointipalveluiden ja työnantajien näkökulmista. Tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaamman ja osallisuutta vahvistavan sosiaaliturvan kehittämistä huomioimalla Kelan etuuksien yhteen kietoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluihin ja työelämään nuorten arkielämässä.

Tutkimusta rahoittaa Kela ja se toteutetaan vuosina 2017-2019.