Yksityisten sairaanhoitopalvelujen käyttö on lisääntynyt Suomessa. Aivan erityisesti tämä koskee lapsia. Myös yksityinen sairauskuluvakuuttaminen on yleistynyt erityisesti lasten kohdalla. Kuitenkin Suomessa on – ainakin periaatteessa – verrattain kattava julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, jonka palveluihin jokainen maassa pysyvästi asuva on oikeutettu. Kansalaisten luottamus julkisiin terveydenhuoltopalveluihin on edelleen vankka. Miksi sitten yhä useampi lapsiperhe kääntyy yksityisten sairaanhoitopalvelujen puoleen? Mikä on yksityisen sairauskuluvakuuttamisen merkitys sairaanhoitopalvelujen käytössä?

Tutkimushankkeessa näitä kysymyksiä tarkastellaan lapsiperheiden vanhempien sairaanhoitopalvelujen käyttöön liittyvien ratkaisujen ja käsitysten näkökulmasta. Vanhempien käsitykset ja ratkaisut ovat mielenkiintoisia, sillä ne ovat – omalta osaltaan – avainasemassa siinä, millaiseksi tulevaisuuden terveyden- ja sairaanhoitojärjestelmät muotoutuvat. Millaisessa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa vanhemmat ratkaisujaan tekevät ja mistä ratkaisut kertovat? Onko luottamus julkiseen sektoriin kansalaisten hyvinvoinnin tuottajana vähentymässä? Mitä tapahtuu universalismille sosiaali- ja terveyspolitiikassa?

Tutkimushankkeen aineisto koostuu vanhempien haastatteluista ja nettikeskusteluista. Aineisto kerätään yhteistyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijoiden kanssa. Tutkimushanke toteutetaan Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä Tampereen yliopistossa ja hankkeen rahoittaja on Kela.