Happenings

Antti Wallin väitteli eläkeläisten tilasta

Antti Wallinin väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle/10024/104899 Työssään Wallin esittää, että eläkeläisten lukumäärän lisääntyessä heidän sosiaalinen toimintansa muuttaa kaupunkia entistä enemmän eläkeläisten tilaksi. He pyrkivät tekemään kaupunkielämästään parasta mahdollista käytössään olevilla …

Sosiaalinen monimuotoisuus esiin kartan avulla

Miltä kaupunki näyttäytyy sosiaalisen monimuotoisuuden valossa? Interaktiivinen kokemuskartta tuo esiin maahanmuuttajanuorten ja ikääntyneiden kaupunkilaisten kokemuksia. Blogikirjoitus DAC-hankkeen kotisivuilla Koettu Tampere -kartta  

Uutta tietoa asuinalueiden eriytymisestä 20.9.2018

Tervetuloa Tampereen kaupungin ja Tampereen yliopiston yhteistyössä järjestämään, asuinalueiden eriytymiskehitystä käsittelevään seminaariin, jossa ilmiötä tarkastellaan useista näkökulmista.   Aika: 20.9.2018 klo 8.30-15.30 Paikka: Tampereen yliopiston keskustakampus Pinni B, luentosali BB1100, …

Mistä asumisen laatu muodostuu?

Katja Maununaho, Henna Luoma-Halkola ja Liisa Häikiö pohtivat mistä rakennetun ympäristön koettu laatu muodostuu. Tulevaisuuden laadukkaan asumisen kannalta on olennaista on ymmärtää, että asumisen koettuun laatuun liittyy laajempia kysymyksiä kuin asunto …