OmaPaja –tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä aiemmin käynnistyneen OmaVerkko -hankkeen kanssa. Aiemmassa hankkeessa nuoret innostuivat Lumipalloryhmissä spontaanisti ideoimaan Tesomalle nuorisokahvilaa ja moottoripajaa, jotka vastaisivat nuorten kaipaamaan työ-, koulutus- ja harrastustoimintaan. OmaPaja-hankkeen tavoitteena on tarttua tähän, ja toimintatutkimuksen keinoin edistää nuorten itse suunnitteleman työpajan ja kahvilan toteuttamista.

Hanke tukee nuorten omaehtoista osallistumista ja sosiaalisten innovaatioiden luomista. Konkreettisena tavoitteena on, että hankkeen aikana toteutetaan pilotti työpajasta tai kahvilasta, ja että hankkeen päättyessä molemmista on olemassa realistinen toteutussuunnitelma ja tarvittavat yhteiskumppanit ovat sitoutuneet niiden toteuttamiseen. Samalla hankkeessa tarkastellaan sitä, miten nuorten omaehtoinen osallistuminen työhön, koulutukseen ja harrastuksiin tähtäävän toiminnan kehittämisessä ja palvelusuunnittelussa toteutuu sekä sitä, millaisia palvelu- ja toimintaratkaisuja on tästä lähtökohdasta mielekästä/ mahdollista tavoitella. Niin kahvilassa kuin moottoripajassakin on alustavasti ajatuksena liudentaa koulutuksen, työelämän ja harrastusten sekä ohjatun ja omaehtoisen toiminnan välistä rajapintaa.

Hanke perustuu toimintatutkimukseen, jossa keskeistä on rakentaa luottamus nuorten ja tutkijoiden välille sekä käyttää menetelmiä, jotka edistävät nuorten omaa toimijuutta. Moottoripajasta ja nuorisokahvilasta tehty malli perustuu nuorten prosessin aikana tuottamista materiaaleista. Mallin suunnittelussa käytetään erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä. Apuna voidaan käyttää miellekarttojen piirtämistä, pienoismallin rakentamista, valokuvausta, ryhmäkeskusteluja, sekä tutustumiskäyntejä vastaaviin paikkoihin. Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia selvitetään osallistuvalla havainnoinnin keinoin, havainnointi kohdistuu niin nuoriin kuin tarvittavaan yhteistyöverkostoonkin sekä sen muodostumiseen. Lisäksi prosessin ja pilottitoiminnan aikana nuoria haastatellaan toiminnan tarpeellisuudesta ja merkityksestä.

Tutkijana hankkeessa on Yrjö Kallinen (yrjo.kallinen@uta.fi). Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin koordinoiman Oma Tesoma –hankkeen kanssa. Ulkopuolisena rahoittajana on ARA (Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus).