2017

Sjöblom, Jonas (2017) Verkko-osallistumisen eriarvoisuus kaupunkisuunnittelussa. Sosiaalipolitiikan päivät 27.10.2017, Jyväskylä, Suomi.

Niitamo, Annaliina & Sjöblom, Jonas (2017) Facebook groups and online discussions as a form of collaboration in urban planning? Case More City to Helsinki (Lisää kaupunkia Helsinkiin). ReCity Congress 24.8.2017, Tampere, Finland.

Niitamo, Annaliina & Sjöblom, Jonas (2017) Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmä kaupunkisuunnittelun kumppanina? Kaupunkitutkimuksen päivät 27.4.2017, Helsinki, Suomi.

Häikiö Liisa. Kaupunkilaisten uusi osallisuus. Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi, 14.06.2017, Helsinki, Suomi.

Häikiö Liisa. Vallattomat ryhmät kaupungissa. Ennakointi ja sosiotekinen muutos 2017, 10.10.2017, Helsinki, Suomi.

Häikiö Liisa, Sointu Liina. Sosiaalisesti monimuotoinen kaupunki. Kylä kaupungissa – seminaari yhteisöllisyyden uusista muodoista, 03.04.2017, Tampere, Suomi.

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa (2017). Newcomers in the city. Heterogeneity in the city workshop, 16.3.2017, Tampere, Finland.

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa (2017). Mitä meidän tulee ymmärtää yksin tulleista nuorista? Kohtaaminen ja sosiaalinen tuki kotoutumisessa. 31.3.2017, Laukaa, Finland.

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa (2017). Ilman huoltajaa tulleiden nuorten toimijuuden ja ystävyyssuhteiden tukeminen. Perheryhmäkotipäivät. Keynote. 6.4.2017, Tampere, Finland.

Kynsilehto, Anitta & Eeva Puumala (2017) Bodily Choreographies and Resistance in Migrant Camps: Liminal Spaces of Relationality and Disturbance. IFjP conference. New Delhi, Intia.

Puumala, Eeva (2017). Precarity in the asylum determination procedures: Perspectives from Finland. Seminar on Migratory experiences across the Mediterranean. 26.4.2017, Coventry, UK.

Sointu, Liina. Omaishoivan arkinen etiikka ja sen jännitteet läheissuhteissa: omaishoivaajan näkökulma. Kelan seminaari “Omaishoidon eettiset kysymykset”, Helsinki, 9.3.2017. Järjestäjänä Kela ja Pääkaupunkiseudun omaiset ja läheiset ry 9.3.2017.

Sointu, Liina; Lehtonen Turo-Kimmo, Häikiö Liisa.  Ylimäärä ja sen haltuunotto affektiivisessa suhteessa lapsen terveyspalveluun. Sosiologipäivät 23.03.2017. Tampere, Suomi.

Sointu, Liina; Lehtonen Turo-Kimmo, Häikiö Liisa. The promise of best possible care: the role of private health insurance in managing everyday uncertainty . ‘Managing insecurities, creating uncertainties’ workshop, Paris 4–5 May 2017

Sointu, Liina. Hoivan uudet sekamuodot. Henkilökohtaistuvien vastuiden jäljillä. Esitelmä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen Perlan seminaarissa. 10.3.2017

2016

Häikiö Liisa. Agile city and vulnerable dwellers. 2016 City and Society International Forum : City Dialogue (Session 5) 18.10.2016. Shanghai, Kiina.

Häikiö Liisa. Osallistuva budjetointi. OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ -SEMINAARI 09.12.2016. Oulu, Suomi.

Häikiö Liisa. Yhteiskunnan polarisaatio. Pelastustoimi ja muuttuva Suomi – tulevaisuusseminaari 09.02.2016. Tampere, Suomi.

Häikiö Liisa, Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen. The role of needs in practice oriented research. Taking practices seriously – Methodological challenges in studying social practices 29.09.2016. Tampere, Suomi.

Häikiö Liisa, Kallinen Yrjö. NUORET, PALVELUT JA SOSIAALISTEN INNOVAATIOIDEN PROBLEMATIIKKA. Sosiaalipolitiikan päivät 27.10.2016. Turku, Suomi.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa. Leikki kehollisena tietona: lapset puistosuunnittelun asiantuntijoina. Metodit riviin! Nuorisotutkimusseuran tutkijaseminaari 05.04.2016. Helsinki, Suomi.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Fighting against the existential loneliness: the use of digital technology among unaccompanied refugee minors. University of Stockholm, Institute of Media Studies, 12.5.2016.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Governing Unaccompanied Children Through Family Reunification Policies. Nordic Migration Conference, 11.-12.8.2016, Oslo, Norway.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Locating dislocated memories: transcultural agencies of unaccompanied youth in Dublin. COST-action final conference, 31.8.-3.9.2016, Dublin, Ireland.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). De-bordering the lived experience: supranational governance and subjective agencies of unaccompanied refugee youth. 7.-9.9.2016, RELATE conference, Borderless Worlds, Oulu.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Do you really think this is interesting? Oral history research with unaccompanied refugee minors and the ethics of not recording. Fohn-symposium. Keynote lecture, 24.-25.11.2016, Helsinki, Finland.

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. Mitä emme ymmärrä yksin tulleista?. TRUST-kärkihankkeen avausseminaari 14.12.2016. Tampere, Suomi.

Puumala Eeva. Asylum seekers, societies and the struggle in-between. Peace Day -seminar 21.09.2016. Tampere, Suomi.

Puumala Eeva. My story: A photographic project of asylum seeking, belonging and difference. Migrants in Higher Education 13.12.2016. Jyväskylä, Suomi.

Salminen, Jarkko. Nuorten tarpeiden ja tarjotun tuen ristiriidat. Politiikan tutkimuksen päivät 11.3.2016, Helsinki.

Salminen, Jarkko. Miten oikeudenmukaisuus kääntyy? Osallistuvan budjetoinnin paikalliset tulkinnat. Sosiologipäivät 18.3.2016, Jyväskylä.

Salminen Jarkko. Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tavoittaminen ja haastattelu.. Sosiaalipolitiikan päivät 28.10.2016. Turku, Suomi.

Sointu Liina, Häikiö Liisa. Yksityistä terveysturvaa ja julkisia turvaverkkoja? Lapsiperheiden terveyspalvelujen käyttö. Tehostamistalous-symposiumi 06.06.2016. Joensuu, Suomi.

Sointu Liina. Active citizens, responsible parents? Private health insurance for children in the context of universal health care. Technologies of Prediction. An international workshop on risk, uncertainty, and the management of future health 19.04.2016. Lecce, Italia.

Sointu Liina. Why do parents use private health care for their child in the context of universal health care?. The 28th Conference of the Nordic Sociological Association 11.08.2016. Helsinki, Suomi.

Sointu Liina, Hoppania Hanna-Kaisa, Karsio Olli, Näre Lena, Olakivi Antero, Vaittinen Tiina, Zechner Minna. Vaivamanifesti!. Tehostamistalous-symposiumi 06.06.2016. Joensuu, Suomi.

Sointu Liina, Häikiö Liisa. Yksityistä terveysturvaa ja julkisia turvaverkkoja? Lapsiperheiden terveyspalvelujen käyttö. Tehostamistalous-symposiumi 06.06.2016. Joensuu, Suomi.

2015

Häikiö Liisa & Lehtonen Pauliina & Salminen Jarkko. Participatory budgeting: Mixing public participation and scarce economic resources. Rethinking Public Governance, 2015 Conference of the Transatlantic Policy Consortium 12.6.2015, Budapest.

Kallinen Yrjö. Omapaja. Nuoret palvelujen suunnittelijoina. Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015, Tampere.

Karhu Suvi. Osallisuuden edistäminen nuorten palveluissa. Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015, Tampere.

Lehtonen Pauliina. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu Tampereen Tesomalla. Asuinalueiden kehittämisohjelman (ARA) seminaari: Asukkaiden osallisuus sekä lähiöt, maine ja media 29.01.2015, Helsinki.

Lehtonen Pauliina. Politiikkainnovaatioiden paikallinen soveltaminen: Osallistuva budjetointi Suomessa, Puolassa ja Englannissa. Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari teemalla “Muotoiltu yhteiskunta”, 06.02.2015, Tampere.

Lehtonen Pauliina. Kokemustiedon viestintä sisäilmanlaadun ongelmissa. Sosiologipäivät 2015 05.03.2015. Helsinki.

Lehtonen Pauliina. Miten yhdistää tunteet, lähiökehittäminen ja raha? Tapaus osallistuva budjetointi Tampereen Tesomalla. Kaupunkitutkimuksen päivät 11.05.2015. Tampere.

Lehtonen Pauliina. Osallistuva budjetointi kaupunkiluonnon suunnittelussa Tesomalla. Yhteinen kaupunkiluontomme -seminaari. 05.06.2015. Tampere.

Lehtonen Pauliina, Häikiö Liisa & Salminen Jarkko. Participatory budgeting in Lodz, Greater Manchester and Tampere: Translating global democratic innovation to urban contexts. Democracy: A Citizen Perspective 28.5 2015, Turku.

 

Salminen Jarkko. Monta kaupunkia. Oikeuttaminen yksityisautotonta Hämeenkatua koskevassa kiistassa. Kaupunkitutkimuksen päivät 11.5.2015, Tampere.

Salminen Jarkko. Nuoret institutionaalisissa välitiloissa. Nuorisotutkimuspäivät 12.11.2015, Tampere.

Snellman Karita. Tulevaisuuden alueelliset mallit nuorten palveluissa. Huono-osaisuustutkimuksen seminaari 11.6.2015, Pieksämäki.

Snellman Karita. Nuorten osallisuutta vahvistavat palvelut. Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015, Tampere.

Snellman Karita, Lehtonen Pauliina, Salminen Jarkko & Kallinen Yrjö. Nuorten katse kaupunkiin. Tesoma kuvilla kerrottuna. Kaupunkitutkimuksen päivät 11.5.2015, Tampere.

Van Aerschot Lina, Häikiö Liisa, Kallinen Yrjö & Snellman Karita. Rahattomuuden merkityksiä tamperelaisen lähiön nuorten elämässä. Kaupunkitutkimuksen päivät 11.5.2015, Tampere.

Van Aerschot Lina. Vähävaraisuus kiinnittää lähiöön. Pienituloisten nuorten toimintamahdollisuudet ja sosiaaliset suhteet. Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015, Tampere.

2014

 

Burrell Stephen & Häikiö Liisa & Bamberg Jarkko. Youth participation. Participatory turn without politics. Politiikan tutkimuksen päivät 07.03.2014.

Häikiö Liisa. Ikääntyneiden osallisuus: vastuullisuutta, valintoja ja vaikuttamista. Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11.2014.

Häikiö Liisa. Social Inclusion of Young People: Economical, Political and Social Aspects. Seminaarissa Youthful Citizenship: Institutional Settings, Mundane Processes 18.9.2014.

Häikiö Liisa. Nuorten osallisuuden tutkiminen. Asuinalueiden kehittämishankkeen tutkimustapaaminen 11.03.2014.

Häikiö Liisa & Bamberg Jarkko & Burrell Stephen. Youth participation: Agency for the future. 10th Crossroads in Cultural Studies Conference 02.07.2014.

Karhu Suvi. Lasten yksityiset sairausvakuutukset vanhempien välisissä internetkeskusteluissa. Lasten terveyspalvelut julkisella ja yksityisellä – miten kahden kanavan palveluita käytetään ja miksi? 23.9.2014; Kela.

Lehtonen Pauliina. Osallistuvaa budjetointia Tesoman tapaan. Sosiaalipolitiikan päivät 23.10.2014, Joensuu.

Snellman Karita. Nuoret ja vaikuttaminen. Sosiaalipolitiikan päivät 24.10.2014, Joensuu.

Sointu Liina. Vanhempien perustelut yksityisten ja julkisten sairaanhoitopalvelujen käytölle: haastattelujen näkökulma. Lasten terveyspalvelut julkisella ja yksityisellä – miten kahden kanavan palveluita käytetään ja miksi? 23.9.2014; Kela.

2013

Snellman Karita. Nuorten osallisuuden tutkiminen Lumipallo -menetelmän avulla. Sosiaalipolitiikan päivät 24.10.2013, Tampere.