Burrell Stephen (2014) The invisibility of men’s practices: A discourse analysis of gender in domestic violence policy. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Kallinen Yrjö (2014) Karnevaalista kujanjuoksuun. Tutkielma Tampereen keskustan käänteisnormatiivisista nuorten alakulttuureista. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Karhu Suvi (2015) Paremman toivossa ja pahimman pelossa: diskurssianalyysi lasten yksityisen sairausvakuuttamisen merkityksistä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Salminen Jarkko (2014) Julkisen oikeuttamisen maailmat kaupunkitilassa : tapaus yksityisautoton Hämeenkatu. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.