Työyhteisöllä on iso rooli maahanmuuttajalääkärin perehdytyksessä ja kielenoppimisessa.

Oppaan kolmannessa luvussa annetaan vinkkejä siihen, miten työyhteisö voi tukea maahanmuuttajan ammatillista ja kielellistä sopeutumista suomalaiseen työelämään. Lisäksi luku 3 sisältää erityisesti ohjaavalle lääkärille suunnattuja käytännön ohjeita maahanmuuttajalääkärin ohjaamiseen.

Oppaan kolmas luku sisältää seuraavat kohdat:

3.1  Maahanmuuttajalääkäri kollegana

3.2  Vuorovaikutus monikulttuurisessa työyhteisössä

3.3  Kielen oppiminen työpaikalla

3.4  Maahanmuuttajalääkärin ohjaaminen käytännössä