Merja Toivonen
Yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkärikouluttaja
Kliininen opettaja
Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
merja.toivonen@staff.uta.fi

Taina Pitkänen
koulutussuunnittelija
Tampereen yliopisto
Viestintätieteiden tiedekunta
taina.pitkanen@staff.uta.fi