Ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus

Suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa osaamisperusteisuus on ollut lähtökohtana jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Uudistettaessa ammatillisten tutkintojen valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita 1990 -luvun puolivälissä oppimäärien, opintojaksojen ja oppiaineiden tilalle tulivat työelämän toimintakokonaisuuksiin perustuvat ammatilliset opintokokonaisuudet ja osaamisena määritellyt tavoitteet ja arviointikriteerit.

Osaamisperusteisuuden vahvistamiseen ja koulutuksen reformiin liittyvät muutosvaatimukset ovat haastaneet ammatillisen koulutuksen toimijat pohtimaan uudenlaisia keinoja koulutuksen järjestämiseen. Uudistaminen on vaatinut ja vaatii opetus- ja ohjausalan ammattilaisilta jatkuvaa oman osaamisen ja asiantuntemuksen päivittämistä sekä toimijoiden välisen yhteisen ymmärryksen luomista.

Kansi Osaaminen esiinHarri Kukkosen ja Anu Raudasojan toimittamassa julkaisussa Osaaminen esiin – ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus kuvataan sitä kehittämistä, jonka avulla koulutuksen järjestäjät ja opettajat ovat valmistautuneet toteuttamaan ammatillisen koulutuksen reformia. Julkaisun artikkelit on tehty HAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamien TUTKE-täydennyskoulutusten yhteydessä syntyneistä aineistoista. Keskiössä ovat opettajien tukeminen muutostyössä, oppimisympäristöjen kehittäminen ja osaamisperusteisuuteen kiinteästi liittyvät arvioinnin käytännöt. Kehittämistyön myötä osaaminen ja yhteinen ymmärrys ovat lisääntyneet, mutta samalla on havaittu myös uusia kehittämisen kohteita, kuten laadukkaaseen toimintaan kuuluukin.

Julkaisulla pyritään edistämään pedagogisesti, hallinnollisesti ja rakenteellisesti rajoja ylittävien uudenlaisten käytänteiden ja yhteistyömuotojen kehittämistä opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun tueksi. Julkaisu on suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen toimijoille, opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johdon ja hallinnon edustajille, opiskelijoille sekä myös työelämän edustajille. Artikkeleissa esiteltyjä tuloksia voi hyödyntää edelleen kehitettäessä ammatillisten oppilaitosten toimintaa yhteistyössä eri tahojen kesken

http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/A/23-Osaaminen-esiin.pdf