Kutsu EDUn kumppanuuspäivään 23.11.2018 / Invitation to EDU’s partnership day November 23.11.2018

KUTSU / INVITATION
(in English is below)

Tervetuloa Tampere3-uudistuksen kynnyksellä EDUssa järjestettävään, luentoihin ja keskusteluun perustuvaan vuoden viimeiseen kumppanuuspäivään.

Teema: Kasvatustieteet Tampere 3:ssa

Aika: 23.11. 2018 klo 12 – 15:00
Paikka: Edu’s Café, Åkerlundinkatu 5, 3. krs.

Ohjelma

Kahvi 12:00 – 12:30

Tilaisuuden aloitus dekaani Risto Honkonen ja professori Eero Ropo

12:30-13:00 Korkeakouluopettajien tunteet ja virittyneisyys erilaisissa opetukseen liittyvissä tilanteissa. Prof. Petri Nokelainen TTY

13:10-13:30 Kasvatustieteellinen tutkimus TAMKissa. Vararehtori Päivi Karttunen, TAMK

13:40-14:00 Varhaiskasvatuksen henkilöstön moniammatillinen osaaminen. Yliopisto-opettaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola TaY ja lehtori Raija Yliniemi TAMK

14:00 -14:30 Vuorovaikutus globaaleilla työmarkkinoilla. Yliopisto-opettaja Katja Keisala, TaY

14:30-15:00 Keskustelua ja tilaisuuden päätös, professori Eero Ropo

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen http://bit.ly/edu2311

Tilaisuuden kieli on suomi.


Welcome to the last partnership day organized in EDU at the threshold of Tampere3.

Theme: Educational sciences in Tampere3

Time: 23.11. 2018 klo 12 – 15:00
Place: Edu’s Café, Åkerlundinkatu 5, 3. krs.

Programme

Coffee 12:00 – 12:30

Opening of the event, dean Risto Honkonen and professor Eero Ropo

12:30 – 13:00 Emotions and arousal of higher education teachers in various teaching-related events. Prof. Petri Nokelainen TTY

13:10 – 13:30 Educational research in TAMK. Vicerector Päivi Karttunen, TAMK

13:40 – 14:00 Multiprofessional knowledge of the personnel in early childhood education. University teacher Tuulikki Ukkonen-Mikkola TaY and lecturer Raija Yliniemi TAMK.

14:00 – 14:30 Interaction in global work markets. University teacher Katja Keisala, TaY

14:30 – 15:00 Discussion and end of the event, prof. Eero Ropo

Link for registration http://bit.ly/edu2311

The language used during the event is Finnish.