EDUn kumppanuuspäivässä esillä tutkimus, kehittäminen ja etiikka

Edu's Cafe 28.9.2018

Kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämä tutkimuksen, kehittämisen ja etiikan kumppanuuspäivä perjantaina 28.9.2018 esitteli kasvatusalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa.  Tapahtuman puhujat tulivat molemmista korkeakouluista ja kuten aiemmissakin kumppanuuspäivissä, myös sidosryhmien edustajia oli paikalla yleisön joukossa.

Tiedekunnan kumppanuustyöryhmän puheenjohtajan, professori Eero Ropon tervetulosanojen jälkeen kuultiin dekaani Risto Honkosen tiivis katsaus tiedekunnan toiminnasta kuluvan vuoden aikana.

Tutkimuskoordinaattori Anneli Lehtisalo esitteli kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusryhmiä sekä käynnissä olevia tutkimushankkeita. Johtaja Hanna Ilola (Ammatillinen opettajankoulutus, Ammattipedagoginen TKI) ja yliopettaja Annukka Tapani (Ammattipedagoginen TKI) avasivat tutkimus- ja kehittämistoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Esitykset kasvattivat vastavuoroisesti tietoisuutta molempien korkeakoulujen tutkimusprofiileista ja toimintatavoista luoden myös muiden sidosryhmien edustajille kattavan kuvan korkeakouluissa tehtävästä tutkimuksesta ja kehittämistyöstä.

Varhaiskasvatuksen apulaisprofessori Zsuzsa Millei käsitteli moninaisuuden kysymyksiä yhteiskunnassa ja koulutuksessaesityksessään ”Recognising, working with and gaining from diversity” . Lisäksi Millei tarkasteli monikulttuurisuuden ja kulttuurien kohtaamisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia kasvatuksessa. Lopuksi hän toi esille konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka voidaan luoda luottamuksellinen ja vastavuoroinen ilmapiiri moninaisten perheiden kohtaamisen tilanteisiin. Kiinnostava esitys herätti paljon kysymyksiä ja vilkasta keskustelua.

Kumppanuuspäivän viimeisenä puheenvuorona kuultiin kaikkiin edeltäviinkin teemoihin olennaisesti liittyvä esitys “Mitä on eettinen kasvatustieteellinen tutkimus?”.  Apulaisprofessori, Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan jäsen Hanna Toiviainen esitteli tutkimuseettisiä periaatteita ja käytänteitä, joita havainnollistettiin konkreettisen esimerkin avulla.

Vuoden viimeinen kumppanuuspäivä järjestetään perjantaina 23.11.2018. Silloin Edu’s Caféssa pohditaan kasvatustieteiden asemaa uudessa Tampereen yliopistossa. Merkkaa päivä kalenteriisi!