Opiskelijoita ryhmätilassa
Työelämästä nouseva tutkimusaihe innostaa opiskelijoita.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinnäytetorilla esittelemme tiedekunnastamme valmistuneita opinnäytteitöitä – kandidaatin- ja  pro gradu -tutkielmia sekä lisensiaatintutkimuksia ja väitöskirjoja.

Tavoitteemme on koota yhteen ja julkaista tietoja tutkimuksen keskeisistä tuloksista.

Opinnäytetorilla otamme myös vastaan ehdotuksia tutkimusaiheiksi yhteistyökumppaneiltamme. Ajankohtainen, kumppanin tarpeesta nouseva aihe on opiskelijan kannalta mielekäs ja tuottaa kokemusta työelämästä.

Opinnäytetori avattiin yleisölle syyskuussa 2017 ja sitä kehitetään edelleen saatujen kokemusten ja palautteen perusteella.