Kumppanuustapahtumassa 23.11. kuultiin kasvatustieteellisestä tutkimuksesta Tampere3-uudistuksen kynnyksellä

Vuoden 2018 viimeinen kumppanuustapahtuma esitteli kasvatustieteiden tiedekunnan ja muiden uuden Tampereen yliopiston toimijoiden kasvatustieteellistä ja koulutuksen tutkimusta.

Petri Nokelainen

Professori Petri Nokelainen Tampereen teknillisestä yliopistosta aloitti tilaisuuden esityksellään korkeakouluopettajien tunteista ja virittyneisyyden mittauksesta erilaisissa opetustilanteissa. Virittyneisyyttä mitattiin tässä tutkimuksessa älysormuksilla, jotka oli saatu tutkimuskäyttöön sormuksen valmistajalta. Eri opetustilanteissa koettuja tunteita osallistujat arvioivat kännykkäsovelluksen avulla.  Tulokset viittaavat siihen, että älysormuksen avulla tehty virittyneisyyden mittaus on riittävän luotettavaa myös tutkimuskäyttöön.  Hankkeen edetessä kuulemme varmasti lisää siitä, millaisia tunteita eri opetustilanteet opettajissa aiheuttavat.

Päivi Karttunen

Koulutuksen tutkimuksesta Tampereen ammattikorkeakoulussa kertoi vararehtori Päivi Karttunen. Koulutuksen moniulotteiseen kehittämiseen on panostettu muun muassa narratiivisella otteella tehdyllä opiskelijakokemusten tutkimuksella, jonka raportti on juuri julkaistu. Tutkimuksen on tehnyt KT Harri Kukkonen.

Tuulikki Ukkonen-Mikkola ja Raija Yliniemi ja Hanna Suuronen.

Varhaiskasvatuksen teema on tärkeä kumppanuustyön osa-alue ja tällä kertaa tästä alustivat yliopisto-opettaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola Tampereen yliopistosta ja lehtori Raija Yliniemi Tampereen ammattikorkeakoulusta.  Puheenvuoron käytti myös kasvatustieteiden tiedekunnan maisteriopiskelija Hanna Nyrönen. Esityksessä tarkasteltiin kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuvien varhaiskasvatuksen opettajien ja ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen sosionomien osaamista ja työnjakoa varhaiskasvatuksessa. Alustus perustui aiheesta tekeillä olevaan tutkimukseen.

Katja Keisala

Globaaleista työmarkkinoista ja vuorovaikutuksesta kansainvälisissä työyhteisöissä alusti yliopisto-opettaja Katja Keisala Tampereen yliopistosta. Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään vuorovaikutuksen haasteita työyhteisöissä, joissa työntekijöillä on globaali, kulttuurisesti vaihteleva tausta.

Teksti: Professori Eero Ropo