Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan (EDU) koordinoima varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkosto.

Verkoston kantavana ajatuksena on kehittää sellaisia toiminnan areenoita, joilla mahdollistuu varhaiskasvatuksen kentän ammattilaisten ja yliopiston varhaiskasvatuksen tutkijoiden, opettajien sekä opiskelijoiden yhteinen, kumppanuusperustainen tutkiminen ja oppiminen. Näiden tutkimus- ja oppimisprosessien kautta mahdollistuu niin varhaiskasvatuksen kuin koulutuksenkin käytäntöjen kehittäminen.

Tutustu Vakakumppanuus-blogiin

Osake – Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstön osaamisen kehittämispalvelu

Osake tarjoaa helposti saavutettavia, tarvelähtöisiä, monipuolisia ja laadukkaita koulutuksia, tapahtumia ja tukea. Toimintamallissa on mukana Tampereen kaupunkiseudun kuntia sekä yksityisiä opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä.

Tutustu Osakkeen sivustoon

Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen verkostoyhteistyö

Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen verkostoyhteistyön tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen tutkimuksellista kehittämistä sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja vastuullista korkeakoulutusta ja tutkimusta.

Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV)

Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) on vapaan sivistystyön tutkimuksen yhteistyöohjelma, jonka tutkimusverkostoon kuuluvat Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot sekä Åbo Akademi. Vapaa Sivistystyö ry koordinoi verkoston toimintaa.

Tutustu Sivistystyön vapaus ja vastuu -sivustoon