EDUn opiskelijoita
Opinnäytetyöprosesseja käynnistetään EDUssa kaksi kertaa vuodessa.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta – http://www.uta.fi/edu/ – kutsuu yhteistyökumppaneitaan tarjoamaan opinnäytetöiden tutkimusaiheita tiedekunnan opiskelijoille.

Tarjoa opinnäytetyöaihetta »

Kandidaatin- ja pro gradu -tason opinnäytetyöprosesseja käynnistetään kaksi kertaa vuodessa. Esittelemme ehdotetut aiheet opiskelijoille silloin. Jos opiskelija tarttuu aiheeseen, ohjaamme hänet ottamaan yhteyttä aiheen esittäjään.