Flower

Ammattikasvattajien suuri huoli ammatillisen koulutuksen heikkenemisestä, erityisopiskelijoiden asemasta ja kestävän kehityksen jäämisestä taka-alalle

Kasvatustieteiden maisteri Mika Korkka tutki pro gradu tutkielmassaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ammatillisen oppilaitoksen opettajien käsityksiä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen opettamisesta, oppimisesta ja sen edistämisestä keskellä yhteiskunnallisia …

Piirros koulurakennuksesta

Kuka koulussa pärjää?

Teksti ja kuva: Roosa Yli-Pietilä. Koulumenestystä on tutkittu laajasti ja useista eri näkökulmista. Oppilaiden näkökulma koulumenestykseen ja koulussa pärjäämiseen on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle ja suurimmassa osassa oppilaiden näkökulmasta tehdyissä …

EDUn opiskelijoita

Pro Gradu -tutkielmat vuosilta 2011 – 2017

Kaikki Tampereen yliopiston kirjaston tietokannassa julkaistut kasvatustieteiden yksikön (2011 – 2016) ja tiedekunnan (2017) pro gradu -tutkielmat ovat saatavilla alla olevista linkeistä Vuosi 2017 » Vuosi 2016 » Vuosi 2015 …