Tutkimuksen, kehittämisen ja etiikan kumppanuuspäivä / Partnershipday on Research, Development and Ethics

28.9.2018 – Kasvatustieteiden tiedekunnan kumppanuuspäivä / Faculty of Education Partnershipday

Ohjelma / Progamme

12.00–12.05
Tervetuloa / Welcoming words
Eero Ropo, professori, kumppanuustyöryhmän puheenjohtaja / Professor, Chair of the Faculty´s Parnership Workgroup

12.05–12.35
Tutkimusryhmien esittely / Presentation of research groups
Anneli Lehtisalo (EDU), tutkimuskoordinaattori / Research coordinator, Hanna Ilola (TAMK), tutkimus- ja kehittämispäällikkö / Head of Education, Research and Development

12.35–13.25
Praktisuus kasvatuksen tutkimuksen tieteellistäjänä? / Practice as scientificator of educational research?
Anja Heikkinen, professori / Professor

13.20–14.05
Tutkimus ja kehittäminen TAMKissa / Research and development in TAMK, Hanna Ilola

14.05–14.25
Kahvi / Coffee

14.25–15.10
Recognising, working with and gaining from diversity
Zsuzsa Millei, apulaisprofessori / Associate Professor

15.10–15.50
Mitä on eettinen kasvatustieteellinen tutkimus? / What is ethical educational research? Hanna Toiviainen, apulaisprofessori / Associate Professor

15.50–16.00
Yhteenveto ja loppusanat / Conclusion, Eero Ropo

Paikka / Venue: Åkerlundinkatu 5, Edu’s Café,
Virta-rakennuksen 3. krs /Virta building, 3rd floor

Ilmoittaudu osoitteessa / Please register at
http://bit.ly/edututkimus