Osallistava ja kehittävä tutkimusPerhekeskusten integroitua työtapaa kehittämässä ja tutkimassa
Yhdessä Kanta-Hämeen lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten kanssa

Tavoite ja tähtäin:

 • Tunnistaa ne perheet ja tilanteet, jotka edellyttävät integroitua työtapaa
 • Perhekeskustoimintamallin luomiseen ja kehittämiseen osallistuneilla on jäsentynyt käsitys siitä, mitä integraatio ja asiakkaan osallisuus tarkoittavat
 • sekä siitä miten integroitua työtapaa toteutetaan perhekeskustoiminnan arjen asiakaskohtaamisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.

   Mitä kehittävässä tutkimuksessa tehdään?

 • Keskitytään hyvinvointityön arkikäytäntöjen ja -kokemusten jäsentämiseen
 • Tuetaan oman työn kehittämistä ja jaksamista keskellä muutosprosessia
 • Mahdollistetaan integroidun työskentelytavan mallintaminen
 • Jäsennetään aikaisemman tutkimuksen ja kokemustiedon avulla integraatioon liittyviä keskeisiä asioita
 • Luodaan tilaa kriittiselle ajattelulle ja toisin tekemiselle

 Kehittävässä tutkimuksessa tarkastelussa

 • Integroitua työtapaa edellyttävät työ- ja asiakastilanteet
  • Milloin yhdessä tekemisestä hyötyvät sekä ammattilaiset että asiakkaat?
 • Integroidun työtavan muodot ja keinot
  • Palvelutarpeen arviointi
  • Asiakassuunnitelma
  • Asiakastiedon kirjaaminen, käyttö ja siirtäminen
  • Omatyöntekijyys
  • Jalkautuminen

ajankohtaista

Työpajasarjan ohjelma 2017-2018

Kehittävän tutkimuksen työpajat Syksy 2017 26.9. Työpajaprosessin ja työskentelyn aloitus: asiakastapauksen rakentaminen 24.10. Integroidun työskentelytavan asiakasperheet ja tilanteet 28.11. Integroitu palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma Kevät 2018 30.1. Asiakkaan asema ja …

Yhteistyökumppanit

OMAHäme
Mukana hallituksen kärkihankkeessa