Eturauhassyövän tutkimuskeskuksen piiriin kuuluu yli 60 eturauhassyöpätutkijaa, jotka työskentelevät Kaupin kampuksella, yhteensä seitsemän eri professorin tutkimusryhmässä. Tutkimuskeskusta johtaa professori Anssi Auvinen ja varajohtajana toimii professori G. Steven Bova.

Tutkimusaiheita ovat eturauhassyövän eri aspektit: epidemiologia, kliininen lääketutkimus, molekyylibiologia, genetiikka sekä systeemibiologia. Tavoitteena on selvittää muun muassa aggressiivisen eturauhassyövän syntyyn vaikuttavia mekanismeja ja niihin tepsiviä hoitokeinoja. Ryhmät toimivat läheisessä yhteistyössä keskenään, ja kansainvälisesti ne ovat osallisina monikansallisissa tutkimuskonsortioissa.

Eturauhassyöpätutkimusta on tehty systemaattisesti Tampereen yliopistossa ja yliopistollisessa sairaalassa jo yli kaksikymmentä vuotta. Tuona aikana on julkaistu satoja vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja valmistunut kolmisenkymmentä väitöskirjaa. Kansainvälisesti korkeasti arvostettu tutkimusohjelma organisoituu nyt tutkimuskeskukseksi.

Rahoitusta ryhmät ovat vuosien saatossa saaneet mm. kaikilta suurilta suomalaisilta ja useilta ulkomaalaisilta säätiöiltä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä, Suomen Akatemialta, Tekesiltä ja Euroopan unionilta.

Lisätietoja:
Professori Tapio Visakorpi, 040 717 4402, tapio.visakorpi(at)tuni.fi
http://www.uta.fi/pcrc/
Syöpätutkimus Tampereen yliopistossa