PERLA

 

 

 


 

PUBLICATIONS

Research concerning themes of childhood, youth and family is conducted in different disciplines in the University of Tampere. The easiest way to explore publications of the University of Tampere is to visit the scientific database SoleCRIS. Publications concerning themes of childhood, youth and family can be found with search terms such as youth, adolescence, adolescent, family, child and childhood, or with Finnish terms lapsi, lapsuus, perhe, nuori, nuoruus and nuorisotutkimus.

 


DISSERTATIONS 

Paula Paajanen: Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet ja identiteetit monikulttuurisilla asuinalueilla

Doctoral thesis in social psychology
Supervisors: Eerika Finell (TAY) and Clifford Stevenson (NTU)

 

Eija Eronen: Jaettu ja jakamaton äitiys. Naisten kokemuksia äitiydestä, sen haasteista ja niihin vastaamisesta

Doctoral thesis in social policy
Supervisors: Katja Repo and Ritva Nätkin

 

Aku Kallio: Perheen vuorovaikutus, lasten emootiot ja media

Doctoral thesis in social psychology
Supervisors: Eero Suoninen and Johanna Ruusuvuori

 

Miia Lähde: Understanding Appearance and Identity in School-Aged Children

Doctoral thesis in social psychology

 

Tiina Tuovila: Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Doctoral thesis in nursing science
Supervisors: Jari Kylmä and Päivi Åstedt-Kurki