ALL-YOUTH -hankkeella kiinnostava blogi

Vuosina 2018-2023 toteutetaan mielenkiintoinen tutkimushanke ALL-YOUTH Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa kaipaavat vahvistamista ja tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi. PERLA suosittelee tutkimushankkeen kiinnostavaa blogia. Käy …

Luentokurssi: YKT04.2 Perhe ja tunteet (5op)

Perhe ja tunteet -luentokurssilla perehdytään tuoretta yhteiskunnallista tunteita, perheitä ja läheissuhteita käsittelevään tutkimustietoon. Perhe- ja läheissuhteiden on kuvattu muuttuneen nyky-yhteiskunnassa entistä enemmän yksilöiden omiin valintoihin ja mieltymyksiin pohjautuviksi samalla, kun …