PERLA

 


ALAN UUTTA KIRJALLISUUTTA TAMPEREEN YLIOPISTOSTA

 

Tampereen yliopistossa tehdään lapsuuden, nuoruuden ja perheen teemoja käsittelevää tutkimusta. Julkaisuihin pääset helpoiten tutustumaan yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannassa SoleCRISissä. Teemoja käsittelevää tutkimusta löydät esimerkiksi hakusanoilla lapsi tai lapsuus, perhe, nuori, nuoruus ja nuorisotutkimus, sekä englanniksi sanoilla youth, adolescent, adolescence, family, child ja childhood.

 


TYÖN ALLA OLEVAT VÄITÖSKIRJAT

Paula Paajanen: Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet ja identiteetit monikulttuurisilla asuinalueilla

Oppiaine: Sosiaalipsykologia
Ohjaajat: Eerika Finell (TAY) ja Clifford Stevenson (NTU)

 

Eija Eronen: Jaettu ja jakamaton äitiys. Naisten kokemuksia äitiydestä, sen haasteista ja niihin vastaamisesta

Oppiaine: Sosiaalipolitiikka
Ohjaajat: Katja Repo ja Ritva Nätkin

Aku Kallio: Perheen vuorovaikutus, lasten emootiot ja media

Oppiaine: Sosiaalipsykologia
Ohjaajat: Eero Suoninen ja Johanna Ruusuvuori

 

Miia Lähde: Understanding Appearance and Identity in School-Aged Children

Oppiaine: Sosiaalipsykologia

 

Tiina Tuovila: Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Oppiaine: Hoitotiede
Ohjaajat: Jari Kylmä ja Päivi Åstedt-Kurki