PERLATampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA on vuonna 2014 perustettu monitieteinen tutkimuskeskittymä, joka rakentaa siltoja ja yhteistyötä alan tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välille. PERLAn horisontaalinen toiminta koostuu tutkija- ja asiantuntijaverkoston ylläpitämisestä, tutkimushankkeiden ideoinnista, opetuksen organisoimisesta sekä avoimen seminaaritoiminnan toteuttamisesta. Tämän lisäksi PERLA tiedottaa ja luo aktiivisesti suhteita muihin alan toimijoihin. Toimintansa kautta PERLA edistää monitieteistä tutkimusta, luo uusia vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteita ja vahvistaa lapsista, nuorista ja perheistä käytyä keskustelua.

Korkeatasoisella ja monitieteisellä tutkimuksella, tutkimukseen perustuvalla opetuksella sekä yhteiskunnallisella aktiivisuudella PERLA toteuttaa osaltaan Tampereen yliopiston strategiaa 2016–2020. PERLAn toimintaa koordinoi monitieteinen Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöstä koostuva johtoryhmä. Suuntaviivat PERLAn toiminnalle asettaa johtoryhmän laatima strategia. PERLAn strategia 2016–2020 


PERLAn historia                                  

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksella on Tampereen yliopistossa pitkät perinteet. Vuonna 2001 lapsuuden ja perheen tutkimuksen verkostona perustettu PERLA on toimintansa aikana koonnut yhteen, vahvistanut ja edistänyt lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusta ja opetusta Tampereen yliopistossa. PERLA aloitti toimintansa sosiaalipsykologian, sosiologian ja sosiaalityön yhteistyönä. Vuodesta 2002 yksikkö toimi virallisesti Tampereen yliopiston Lapsuuden ja perheen tutkimuksen yksikkönä. Vuonna 2011 PERLAn toimintaa vahvistettiin nuorisotutkimuksen suuntaan ja samalla yksikön nimeen sisällytettiin nuoruuden tutkimus. Yksikkö organisoitiin vuonna 2014 uudelleen monitieteelliseksi tutkinto-ohjelmat-, hallinto- sekä tiedekuntarajat ylittäväksi Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskukseksi.

PERLAn logon on suunnitellut kuvittaja Sari Airola.

PERLA

 

PERLA on verkostonomainen tutkimuskeskus, jonka strategisesta kehittämisestä vastaa monitieteinen johtoryhmä. PERLAn käytännön toimintaa johtaa tutkimusjohtaja ja teema-alajohtajat (lapsuus, nuoruus ja perhe).


Osoite                                 

PERLA – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus 

Linna-rakennus, 5. kerros
Kalevantie 5
33100 Tampereen Yliopisto, postiosoite 33014 Tampereen Yliopisto


PERLAn sähköpostiosoite

perla@uta.fi


PERLA Facebookissa ja twitterissä          

Löydät PERLAn myös Facebookista ja Twitteristä. 

 


PERLAn sähköpostilista   

PERLAn verkoston oma sähköpostilista: perla-list@uta.fi

Lista on tarkoitettu kaikille lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkijoille, lasten, nuorten ja perheen parissa työtään tekeville tai alasta muuten kiinnostuneille. Lista on valtakunnallinen.

Sähköpostilistalle liittyminen

Lähetä viesti (ei otsikkoa) sähköpostilistapalvelimelle osoitteeseen: listserv@uta.fi. Viestin ensimmäiselle riville kirjoita: SUBSCRIBE perla-list Etunimi Sukunimi . Tämän jälkeen sinun pitäisi saada sähköpostiviesti, joka toivottaa sinut tervetulleeksi listalle. Viestin tulo voi kestää jonkin aikaa.

Sähköpostilistalta eroaminen

Voit erota listalta lähettämällä viestin (ei otsikkoa) sähköpostilistapalvelimelle osoitteeseen: listserv@uta.fi
Viestin ensimmäiselle riville kirjoita: SIGNOFF perla-list . Tämän jälkeen sinun pitäisi saada sähköpostiviesti, joka kertoo että sinut on poistettu listalta. Viestin tulo voi kestää jonkin aikaa.