PERLA

PERLA koordinoi Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta. Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus tarjoaa mielenkiintoisia tenttipaketteja ja monipuolisesti opetusta. Suorittamalla teemakokonaisuudesta 15 op, saat opinnoista kokonaismerkinnän tutkinto-todistukseen. Voit suorittaa kokonaisuutta myös luentopassilla (2 op) ja osallistumalla Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn tutkimusseminaareihin (5 op). Luentopassin ohjeet löydät alta. Tutustu Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuuden kurssitarjontaan opinto-oppaassaOpetusohjelmasta näet ajankohtaisen kurssitarjonnan.

 


LUENTOPASSI

Luentopassin tavoitteena on rohkaista opiskelijoita osallistumaan Tampereen yliopistossa järjestettäviin mielenkiintoisiin tieteellisiin tapahtumiin. Luentopassi on myös tapa integroida varsinaisen opetusohjelman ulkopuolisia tapahtumia osaksi opintoja. Lapsuus, perhe ja elämänkulku- teemakokonaisuuden osalta näillä tapahtumilla tarkoitetaan lapsuuteen ja perheeseen kytkeytyviä tieteellisiä vierailuluentoja, seminaareja, konferensseja ja väitöstilaisuuksia. Kyseisiä tapahtumia organisoivat muun muassa tutkimuskeskukset ja tiedekunnat. Voit seurata tapahtumia Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn kotisivuilta ja Tampereen yliopiston tapahtumakalenterista. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää osallistumista kahdeksaan (8) luentokertaan ja/tai tapahtuman esitykseen (väitös, teemaseminaarin luento/alustus ym.) ja luennoista tai tapahtumista tehtyä 1-2 liuskan mittaista oppimispäiväkirjaa. Tapahtumat kerätään luentopassilomakkeeseen. Kun sinulla on koossa kahdeksan merkintää, toimita luentopassi ja oppimispäiväkirja Tiina Tuovilalle (tiina.tuovila@uta.fi).

Luentopassi (2 op) korvaa tenttipaketeista SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op), SOS04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä (5 op), SOS04.3. Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja (5 op) ja SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt (5op) yhden tentittävän kirjan.


LUENTOPÄIVÄKIRJA

Luentopäiväkirjan tarkoitus on omien luentomuistiinpanojen pohtiminen, jäsentäminen ja analysoiminen. Luentopäiväkirjassa ei pelkästään referoida luentoja, vaan tuodaan esiin kirjoittajan omaa suhdetta puhuttuun. Suhde voi olla kriittistä, täydentävää, hyväksyvää ja tulkitsevaa. Luentopäiväkirja heijastaa myös suhdetta aiemmin opittuun, johonkin laajempaan kokonaisuuteen tai ajankohtaiseen asiaan. Luentopäiväkirja on yksi tapa harjaantua tieteelliseen ajattelutapaan ja kirjoittamiseen.