PERLA

PERLA koordinoi Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta. Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus tarjoaa mielenkiintoisia tenttipaketteja ja monipuolisesti opetusta. Suorittamalla teemakokonaisuudesta 15 op, saat opinnoista kokonaismerkinnän tutkinto-todistukseen. Huom! Vuoden 2020 alusta kokonaisuuden suorittamiseen vaaditaan 20 op.

Voit suorittaa kokonaisuutta myös luentopäiväkirjalla osallistumalla Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn tutkimusseminaareihin / vierailuluentoihin  (5 op). Seminaarin suoritusmuotona on luentopäiväkirjat (sivu per luento/esitys) viiden seminaarikerran luennoista/esityksistä. PERLAn seminaareista tiedotetaan PERLAn sivuilla. Luentopäiväkirjan ottaa vastaan Katja Repo.

Tutustu Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuuden kurssitarjontaan opiskelijan oppaassa.


LUENTOPÄIVÄKIRJA

Luentopäiväkirjan tarkoitus on omien luentomuistiinpanojen pohtiminen, jäsentäminen ja analysoiminen. Luentopäiväkirjassa ei pelkästään referoida luentoja, vaan tuodaan esiin kirjoittajan omaa suhdetta puhuttuun. Suhde voi olla kriittistä, täydentävää, hyväksyvää ja tulkitsevaa. Luentopäiväkirja heijastaa myös suhdetta aiemmin opittuun, johonkin laajempaan kokonaisuuteen tai ajankohtaiseen asiaan. Luentopäiväkirja on yksi tapa harjaantua tieteelliseen ajattelutapaan ja kirjoittamiseen.