Multilingualism is in today’s Finland the rule rather than the exception but Finnish language is still in key position when it comes to participating Finnish society, culture and working life. The significance of Finnish language is great in enabling the interaction of individuals and communities. Research that concentrates on the learning and mastering of Finnish from the viewpoint of first and second language users provides new insights on mastery and its meanings, for example, in education, working communities and in other official or non-official communities. In addition to these themes, the research group of Finnish Language and Social Participation examines also how Finnish communities are prepared for the increasing linguistic variation. What connects the research done in this group is the connection between the Finnish language and social participation – the ways in which the language enables or restricts individual’s actions and the possibilities of influence and being heard. The collaboration between the research areas of Finnish as a first and as a second language gives us the unique possibility to examine side by side how different circumstances are reflected in language.

Our research subjects include:

 • Language competence and its development in various groups of people and in different contexts
 • Native language
 • Writing literacy in the context of scientific writing
 • Writing literacy in historical context
 • Writing literacy as a civic skill
 • Language learning in and outside the school system
 • Finnish as a second language for children and adolescents
 • Finnish as a second language for adult immigrants
 • Finnish as a second language for academic professions (e.g. interpreters, doctors)
 • Mastery of vocabulary
 • The study of the definitions of language proficiency requirements
 • The study of language proficiency evaluation and testing
 • Professional/specialist communication and its pedagogics
 • Language education politics

 

Members

Maija Belliard (TaY)

Mari Honko (Jyu)

Juho Härme (TaY)

Sari Kivistö (TaY)

Liisa Mustanoja (TaY)

Taina Pitkänen (TaY)

Kaisu Rättyä (TaY)

Kirsi Sandberg (TaY)

Maija Tervola (TaY)

Johanna Vaattovaara (TaY)

 

Publications

2017. Mustanoja, Tervola, Sandberg & O’Dell. Kielen resurssit ja  yhteiskunnallinen eriarvoistuminen.  AFinLAn vuosikirja 2017. Eds. Sirkku Latomaa, Emilia Luukka ja Niina Lilja. Suomen soveltavan kielitieteen yhdstyksen julkaisuja 75.

2017. Mustanoja, Liisa (toim.) Arjen sirpaleita ja suuria tunteita. Kirjeet sodan sanoittajina ja ihmissuhteiden ylläpitäjinä 1939–1944. Tampere Studies in Language, Translation and Literature: B5.

2017. Pitkänen, Taina & Korhonen, Tuula. Uuden koulutusmallin kautta lääkäriksi Suomeen. Yliopistopedagogiikka, 24, 1, 39–42.

2017. Sandberg, Kirsi. Peruskoulua pelastamassa – tarvitsemme tutkimukseen perustuvia toimia. Verkkojulkaisu Alusta!

2017. Tervola, Maija.  Työelämän näkökulma maahanmuuttajataustaisten lääkärien kielitaitoon. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 54: 196–208.

2015. Tervola, Pajunen, Vainio, Honko & Mattila. Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa. Duodecim, 131(4):339–46.

 

 

Other

Suomen kielen ja yhteiskunnallisen osallisuuden teemoja käsitellään laajasti mm. Tampereen yliopistossa kesäkuussa 2018 järjestettävillä Kirjoittamisen tutkimuksen päivillä.