The research group of Variation and Change in the Finnish Language combines researchers whose aim is to examine how our language has changed in the past and how it is changing now and in the future. It is a common knowledge that there is an essential connection between language change and variation. Our goal is to examine the mechanisms through which this connection is realized. The methods that make it possible to observe variation and change are also central in our analysis. The group consists of researchers in the fields of linguistics, statistics and population biology.

The research subjects of our group include:

  • Finding populations of language users by examining variation
  • Variation and change in idiolect over time
  • Using cognitive linguistics to examine changing structures
  • Changes in contemporary vernacular, especially in the city vernaculars of Tampere and Helsinki
  • The development of early Finnish language and the origins of dialect variation in today’s dialects
  • Theories and methods of sociolinguistic real-time research

 

Members

Liisa Mustanoja (UTA)
Unni-Päivä Leino (UTA)
Michael O’Dell (UTA)
Olli Kuparinen (UTA)
Jaakko Peltonen (UTA)
Jenni Santaharju (UTA)
Kaj Syrjänen (UTA)
Mikko Heikkilä (UTA)
Hanna Lappalainen (UH)
Urho Määttä (UTA)

 

Projects

Unni-Päivä Leino ja tutkimusryhmä: Kielellisten populaatioiden muutos ajassa (Kippo), Koneen säätiö 2017 – 2020

 

Publications

2011. Mustanoja, Liisa. Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. Acta Universitatis Tamperensis 1605. Tampere.

2016. Syrjänen, K., Honkola, T., Lehtinen, J., Leino, A. & Vesakoski, O. Applying population genetic approaches within languages: Finnish dialects as linguistic populations. Language Dynamics and Change 6.  DOI: 10.1163/22105832-00602002, 235-283.

2016. Heikkilä, Mikko.  Varhaissuomen äännehistorian kronologiasta. Sananjalka 58,136−158.

2014. Lehtinen, J., Honkola, T., Korhonen, K., Syrjänen, K., Wahlberg, N. &Vesakoski, O. Behind family trees: Secondary connections inUralic language networks. Language Dynamics and Change 4. DOI: 10.1163/22105832-00402007, 189-221.

2014. Heikkilä, Mikko. Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum. Helsinki: Unigrafia. Monografiaväitöskirja.

2013. Honkola, T., Vesakoski, O., Korhonen, K., Lehtinen, J., Syrjänen, K., Wahlberg, N. Cultural and climatic changes shape the evolutionary history of the Uralic languages. Journal of Evolutionary Biology. DOI: 10.1111/jeb.12107.

2013. Syrjänen, K., Honkola, T., Korhonen, K., Lehtinen, J., Vesakoski, O., & Wahlberg, N. Shedding more light on language classification using basic vocabularies and phylogenetic methods: a case study of
Uralic. Diachronica 30:3. DOI: 10.1075/dia.30.3.02syr, 323-352.